Oznamy o voľných miestach z roku 2015

27.08.2015

Vychovávateľ

       
Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, 041 115Košice, informuje o voľnom pracovnom mieste vychovávateľa s nástupom od 1.9.2015.
 
25.08.2015

Učiteľ odborných poľnohospodárskych predmetov

       
V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňuje Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nám. slobody 12, 073 01 Sobrance informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov.
 
24.08.2015

Učiteľ náboženskej výchovy

       
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku ,Kukučínova 23 Košice, informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľa náboženskej výchovy v zmysle § 11, ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z. , ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.
 
24.08.2015

Učiteľ dopravnej výchovy

       
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku ,Kukučínova 23 Košice, informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľa dopravnej výchovy v zmysle § 11, ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z. , ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.
 
24.08.2015

Majster odbornej výchovy – potravinárska výroba

       
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice oznamuje, že od 01.09.2015 má voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu majster odbornej výchovy pre učebný odbor potravinárska výroba.
 
24.08.2015

Učiteľ anglického jazyka

       
Stredná odborná škola Gemerská 1, Košice oznamuje, že od 01.10.2015 má voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu učiteľ anglického jazyka.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.05.2021 16:44
Upravené: 28.05.2021 16:51

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine