Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Územný plán regiónu (ÚPN VÚC) 2014

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Územný plán veľkého územného celku Košický kraj - zmeny a doplnky 2014

Textová časť:

Grafická časť:

  1. Širšie vzťahy (M 1:500 000), Legenda
  2. Komplexný urbanistický návrh (M 1:50 000)
  3. Vodné hospodárstvo (M 1:50 000)
  4. Energetika (M 1:50 000)
  5. Krajinná štruktúra a ÚSES (M 1:50 000)
  6. Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na PP a LP (M 1:50 000)

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.