Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Školstvo v roku 2020

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

22.12.2020 Košice

Kraj odovzdal 95 notebookov znevýhodneným stredoškolákom zo 14 župných škôl

       
Technika potrebná na dištančné vzdelávanie putovala žiakom na Spiši, Gemeri, Above aj Zemplíne. Výzva pokračuje, darcovia nepotrebnej techniky sa môžu hlásiť na e-mailovej adrese pomahame@vucke.sk. 
 
06.11.2020 Košice

Projekt Oáza zelene je zameraný aj na výučbu v prírode

       
Cieľom enviroprojektu bola revitalizácia a estetizácia exteriéru školy.
 
05.11.2020 Košice

Notebookmi od firiem pomôže župa znevýhodneným stredoškolákom vzdelávať sa z domu

       
Župa vyhlásila výzvu pre firmy na pomoc žiakom zo sociálne slabších rodín, ktoré nemajú základné technické vybavenie na dištančné vzdelávanie. Ako prvá už zareagovala spoločnosť DT IT Solutions Slovakia, s.r.o. (bývalý T-Systems), ktorá prisľúbila 80 až 100 notebookov. Darovať nevyužívanú techniku môžu okrem firiem aj jednotlivci.
 
02.10.2020 Košice

Župa pre druhú vlnu COVID-19 sprísňuje opatrenia

       
Košický samosprávny kraj eviduje nakazených v dvoch zariadeniach sociálnych služieb, pre výskyt nového koronavírusu sú aktuálne zatvorené tri župné stredné školy.
 
29.09.2020 Košice

Košický kraj podpísal memorandum so vzdelávacou organizáciou AMAVET

       
Cieľom spolupráce bude zlepšenie podmienok a inovácia práce s mládežou prostredníctvom neformálneho vzdelávania, a to hlavne v oblasti vedy a techniky
 
28.09.2020

Výzva na voľby členov rady školy

       
Košický samosprávny kraj ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení podľa § 25 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a § 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (ďalej iba „vyhláška“) Vás vyzýva na zabezpečenie volieb členov rady školy resp. školského zariadenia na funkčné obdobie rokov 2020 - 2024.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6] 

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.