Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Politika participácie verejnosti na rozhodovaní samosprávy

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má v obci trvalý pobyt má právo voliť alebo byť volený do zastupiteľstva a za predsedu, hlasovať v  referende za podmienok stanovených zákonom a byť volený do orgánov samosprávneho kraja v zmysle zákonných podmienok a prekážok výkonu volebného práva.

Košický samosprávny kraj v súlade s právnym poriadkom SR umožňuje svojim obyvateľom podieľať sa na kontrole a rozhodovaní nasledovnými spôsobmi:

Kontakt

Podrobnejšie informácie získate:

PhDr. Anna Heribanová
vedúca oddelenia organizačného, protokolu a zahraničných vzťahov
tel.: 055 7268 200
E-mail: anna.heribanova@vucke.sk

Ing. Lucia Skálová
prijímanie sťažností
tel.: 055 7268 249
E-mail: lucia.skalova@vucke.sk

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.