Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Konferencie a semináre

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Odbor implementácie SO/RO pre ROP Košického samosprávneho kraja zorganizoval 2. decembra záverečnú regionálnu konferenciu k Regionálnemu operačnému programu v programovom období 2007 – 2013, v priestoroch Tabačky Kulturfabrik v Košiciach. Jej cieľom bolo zhodnotenie implementácie ROP v programovom období 2007 – 2013 s osobitným zreteľom na opatrenia delegované na SO/RO a prezentovanie Integrovaného regionálneho operačného programu v programovom období 2014 – 2020.

Prezentácie :

Odbor Implementácie SO/RO pre ROP zorganizoval regionálnu konferenciu k ROP, ktorá sa uskutočnila dňa 27. novembra 2013  v Košiciach. Miestom konania konferencie bolo vzdelávacie centrum TeleDom, Timonova 27, Košice.

Prezentácie :

Odbor Implementácie SO/RO pre ROP zorganizoval regionálnu konferenciu k ROP, ktorá sa uskutočnila dňa 6. decembra 2013  v Košiciach. Miestom konania konferencie bolo vzdelávacie centrum TeleDom, Timonova 27, Košice. Na konferencii bola predstavená webová stránka www.nasaobec.eu a zároveň bola vyhlásená súťaž Ako sa zmenila naša obec , v rámci tejto súťaže žiaci posielali kresby a fotografie svojich miesta obcí, ktoré boli regenerované za pomoci štrukturálnych fondov.

Prezentácie :

V súvislosti s Plánom aktivít informovanosti a publicity zorganizoval Odbor Implementácie SO/RO pre ROP regionálnu konferenciu k ROP, ktorá sa uskutočnila dňa 13. apríla 2011 o 9.30 hod v Košiciach. Miestom konania konferencie bolo vzdelávacie centrum TeleDom, Timonovova 27, Košice. Na tento seminár boli pozvaní všetci úspešní žiadatelia v rámci opatrení 3.2, 4.1 a 5.1 ROP.Cieľom tejto konferencie bolo oboznámenie žiadateľov s prípravou Monitorovacích správ, Žiadosťou o zmenu projektu, Žiadosťou o platbu a prezentácia dosiahnutého pokroku v implementácii decentralizovaných opatrení ROP v Košickom kraji.

Prezentácie :

Konferenciu zorganizovalo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre ROP v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom ako Sprostredkovateľským orgánom pod Riadiacim orgánom pre ROP. Konferencia sa uskutočnila dňa 26.novembra 2008  v Hoteli Centrum Dom techniky Južná trieda 2/A v Košiciach.

Semináre

Odbor Implementácie SO/RO pre ROP zorganizoval odborný seminár, ktorý sa uskutočnil dňa 25. mája 2010 v Košiciach. Miestom konania seminára bol TeleDom, Timonova 27, Košice. Na tento seminár boli pozvaní všetci úspešní žiadatelia z troch kôl výzvy 4.1a - Regenerácia sídiel.

Prezentácie:

 

 

 

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.