Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Archív zákazok s nízkou hodnotou

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Zoznam zákaziek obstarávaných Úradom KSK podľa §117 do júla 2019. Novšie zákazky nájdete tu.

18.01.2017

Spracovanie Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj – Zmeny a doplnky 2017

       

Predmetom zákazky je vypracovať ÚPN VÚC Košický kraj – Zmeny a doplnky 2017, podľa § 30 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v platnom...

 
17.01.2017

Servis tlačiarní Úradu KSK na rok 2017

       

Predmetom zákazky je poskytovať služby - servis kopírovacích strojov a tlačiarní vrátane dodávania výrobcom predpísaného spotrebného materiálu a potrebných náhradných dielov.

 
17.01.2017

Technické dokumentácie pre projekt Bicyklom aj za hranice

       

Predmetom zákazky je spracovanie a dodávka technických dokumentácií pre projekt Bicyklom aj za hranice v zmysle nižšie uvedenej výzvy a jej príloh.

 
10.01.2017

Dodávka trvalo vysvetľujúcich tabúľ - pamätných dosiek

       

Obstaranie pamätných dosiek podľa nižšie uvedenej výzvy a jej príloh.

 
12.12.2016

Technická dokumentácia dopravného značenia ku kultúrnym a turistickým cieľom Košického samosprávneho kraja

       

Predmetom zákazky je spracovanie technickej dokumentácie zvislého dopravného značenia ku kultúrnym a turistickým cieľom na pozemných komunikáciách Košického samosprávneho kraja....

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23] 

Staršie informácie o zákazkách obstarávaných podľa §117 (predtým označované ako zákazky podľa §9 ods.9 a ešte skôr ako zákazky s nízkou hodnotou) nájdete v archíve štvrťročných zhrnutí.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2024 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.