Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Košický samosprávny kraj organizuje Fórum k obnove krajiny

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Košický samosprávny kraj pokračuje v realizácii Programu obnovy krajiny, ktorý je zameraný na prijímanie vodozádržných opatrení, či zmenu prístupu  obhospodarovaniu pôdy. Vo štvrtok 9. júna v Kongres Hoteli Roca zorganizuje Fórum Košického kraja k obnove krajiny. Speakrami sú zaujímaví hostia zo štátnej a  verejnej správy, občianske združenia aj environmentálni aktivisti. Prinesie viac informácií o stave krajiny, pláne obnovy, prečo je dôležitý, čo nám môže priniesť, aj to, ako sa postupuje v realizácii. Na Fóre budú prezentované výstupy, ako aj opatrenia, ktoré je potrebné prijímať na zlepšenie životného prostredia. Prínosom budú aj poznatky, ako môže prispieť obnova poškodenej krajiny Košického kraja k neutrálnej uhlíkovej stope.

Fórum sa uskutoční za účasti zástupcov Košického samosprávneho kraja, zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a odborníkov na tému ochrany životného prostredia. Zúčastnia sa ho aj členovia Vodných rád Košického samosprávneho kraja.

Program konferencieÚčastníci si vypočujú prednášky zamerané na obnovu biodiverzity, revitalizáciu vodných tokov, mokradí, lesov aj poľnohospodárskej pôdy, klimatické zmeny či dôležitosť ochrany pôdy. Reč bude napríklad  o mimoriadnej havárii na rieke Slaná, predstavená tiež bude ekologická štúdia k zvýšeniu vodozádržnej schopnosti krajiny v okolí rieky Roňava a témou bude aj situácia na vodnej nádrži Ružín. Zaujímavosťou bude aj výstup Dobrovoľníckeho centra Košického kraja o zakladaní dažďových záhrad na území župy.

V dopoludňajších hodinách bude prezentovaný Plán vodných rád pre 6 regiónov Košického kraja a v popoludňajších hodinách sa uskutočnia panelové diskusie na úrovni Regionálnych vodných rád. Z nej vyplynú závery, v čom sú riziká, prekážky i bariéry implementácie Plánov do reálneho života.

Podujatie je organizované za podpory projektu GoDanuBio – „Participatívne ekosystémy na podporu revitalizácie vidieckej a mestskej spolupráce prostredníctvom riadenia Dunajského obehového biohospodárstva.“

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.