Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Úrad

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Divízna budova - sídlo Úradu KSK
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja uznesením zriadilo Úrad KSK. Úrad zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy vyššieho územného celku v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch. Plní a zabezpečuje administratívne a organizačné veci pre zastupiteľstvo, pripravuje a zabezpečuje rozhodnutia predsedu KSK vydávané v správnom konaní,zabezpečuje a uskutočňuje výkon rozhodnutia predsedu i prenesený výkon štátnej správy podľa osobitných predpisov.

Adresa:

Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

úradné hodiny  
pondelok 7.30 - 15.30
utorok 7.30 - 15.30
streda 7.30 - 16.30
štvrtok 7.30 - 15.30
piatok 7.30 - 14.30

Podateľňa zavretá v čase obeda od 12:00 - 13:00 hod.

Telefonické a e-mailové kontakty nájdete v Organizačnej štruktúre a ďalšie dôležité údaje v Povinných informáciách.

 

 

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.