Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Doterajší predsedovia

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Košický samosprávny kraj vznikol na základe Zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky. Historicky prvé zasadnutie Zastupiteľstva KSK sa uskutočnilo 19. decembra 2001.

Predsedovia KSK:

Úrad KSK začal reálne fungovať v januári 2002. Sídli v historickej budove Divízie na Námestí Maratónu mieru 1 v Košiciach.

Úrad KSK je výkonným orgánom Zastupiteľstva KSK a predsedu KSK. Zabezpečuje administratívne a organizačné veci Zastupiteľstva KSK, predsedu KSK a ďalších orgánov zriadených Zastupiteľstvom KSK.

Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom 108 rozpočtových a príspevkových organizácií (stav k 31.12.2016),
z toho:        70 škôl a školských zariadení  
                   23 kultúrnych zariadení  
                   13 zariadení sociálnych služieb  
                    Správa majetku KSK – rozpočtová organizácia  
                    Správa ciest KSK – príspevková organizácia

Zastupiteľstvo KSK má 57 poslancov volených v 11 volebných obvodoch.

 

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2020 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.