Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Analýza investičného prostredia KSK

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Myšlienka vznikla v roku 2004, cieľom bolo posilnenie ľudských a inštitucionálnych kapacít v oblasti investičnej politiky Košického samosprávneho kraja. Výsledkom projektu sú kvalitne pripravení odborníci a inštitúcie schopné poskytovať profesionálne služby a uplatňovať nadobudnuté zručnosti pri rokovaniach so záujemcami o investovanie. Na začiatku projektu málokto tušil, že sa zároveň podarí vytvoriť aj publikácie, ktoré komplexným a profesionálnym spôsobom mapujú investičné, podnikateľské a marketingové prostredie Košického samosprávneho kraja.

Štyri vydané publikácie podrobne analyzujú súčasný stav a načrtávajú budúcnosť vývoja zahraničných investícií v Košickom kraji. Odhadujú vývoj kľúčových odvetví a navrhujú, ako inštitucionálne zastrešiť priťahovanie a starostlivosť o zahraničných investorov v Košickom kraji. Zároveň radia, ako čo najkvalitnejšie využiť územie Košického kraja ako žiadaný a atraktívny produkt na investičnom trhu. Dve z týchto publikácií boli vydané aj v anglickom jazyku. Publikácie by mali byť prínosom pre Košický samosprávny kraj, pre ostatné inštitúcie, ktoré sa venujú priťahovaniu zahraničných investícií do kraja, ale aj pre samotných investorov.

Výsledkom projektu „Zlepšenie podmienok pre príliv priamych zahraničných investícií do regiónu Košického kraja“ sú tieto publikácie:

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.