Verejnosť môže pripomienkovať projekt  Moderné technológie - Chatbot KSK

Košická župa modernizuje a racionalizuje verejnú správu prostredníctvom informačno-komunikačných technológií. Začalo sa verejné pripomienkovanie systému Chatbot

Košický samosprávny kraj (KSK) realizoval projekt Elektronizácia služieb VÚC Košického samosprávneho kraja. V rámci neho vytvoril všetko potrebné pre prechod z listinného na elektronické podávanie, informovanie a prácu s informáciami. Používanie elektronických služieb však ukázalo, že pre verejnosť je práca v tomto úradnom jazyku komplikovaná. Aj z tohto dôvodu fyzické a právnické osoby naďalej komunikujú listinnou formou, prípadne osobne. Možným riešením je elektronický systém zlepšiť využitím technológie Chatbot KSK. Košická župa preto spustila verejné pripomienkovanie k štúdii uskutočniteľnosti pre dopytovú výzvu Moderné technológie - Chatbot KSK.

Zavedením tejto technológie sa zníži administratívna záťaž úradníkov, občanov aj podnikateľských subjektov. Medzi výhody patrí spustenie interaktívnej komunikácie do oblastí transakcií t.j. pre vytváranie a zasielanie rôznych podaní. 

Projekt nadväzuje na skôr realizovaný projekt Elektronizácia služieb VÚC Košického samosprávneho kraja, ktorý rozširuje o nové možnosti interaktívnej komunikácie medzi systémom KSK a používateľom. Aplikácia bude postavená tak, aby využívala už vybudované služby KSK, čerpala údaje z údajových zdrojov KSK a umožňovala jednoduchú a intuitívnu administráciu obsahu.

Pripomienky sa budú priebežne sumarizovať a budú k dispozícii na stiahnutie:

Pripomienky

Verejnosť sa môže oboznámiť s podrobnosťami štúdie. Bližšie informácie sú zverejnené v dokumentoch na stiahnutie:

ChatBot KSK SU

ChatBot KSK SU Prilohy

Príloha TCO

Pripomienky je možné zasielať na emailovú adresu: matej.pcola@vucke.sk najneskôr do 31. 7. 2020

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.07.2020 10:13
Upravené: 20.01.2021 09:42

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001