Informačno-poradenské centrum pre EŠIF

Košický samosprávny kraj vytvoril k 1. septembru 2016 Informačno-poradenské centrum pre EŠIF (ďalej aj IPC pre EŠIF), ktoré je začlenené v Organizačnej štruktúre Úradu Košického samosprávneho kraja v rámci Odboru regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia. Zriadené informačno-poradenské centrum je súčasťou Integrovanej siete informačno-poradenských centier, ktoré zriadil Centrálny koordinačný orgán ako gestor a koordinátor v rámci projektu podporeného operačným programom Technická pomoc 2014-2020, ktorý bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Úlohu Centrálneho koordinačného orgánu plní Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Viac informácií nájdete na linku : Informačno-poradenské centrum pre EŠIF

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.09.2016 06:00
Upravené: 06.09.2021 10:10

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine