Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Školstvo v roku 2019

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

28.03.2019

Na Deň učiteľov ocenil kraj 35 pedagógov

       
Ocenenie si dnes prevzalo deväť mužov a 26 žien. Boli medzi nimi riaditelia škôl, ale aj pedagógovia z gymnázií, hotelových, priemyselných, združených a stredných odborných škôl, učitelia z konzervatória, majstri odborného výcviku i vychovávateľka zo školského internátu.
 
27.03.2019

Dni energií učia žiakov šetriť peniaze a chrániť prírodu

       
Na deviatom ročníku podujatia Dni energií sa žiaci mali možnosť dozvedieť viac o technológiách a opatreniach, ktoré im pomôžu ušetriť energie, peniaze, ale najmä ochrániť životné prostredie. Podujatie organizovali mladí elektrotechnici zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Košiciach (SPŠE) v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK) pre žiakov ôsmeho ročníka základných škôl v Košiciach.
 
21.03.2019

Letná škola vinohradníctva a vinárstva

       
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23 Košice sa v termíne od 11.3.2019 -14.11.2019 zúčastnila na projekte: Letná škola vinohradníctva a vinárstva, ktorú organizovala Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva na SPU v Nitre.
 
18.03.2019

Kreácie študentov z Košického kraja zaujali porotu. Zaradili sa medzi najlepších

       
Študenti z Košického kraja opäť bodovali na regionálnej súťaži zručnosti v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike. Budúci majstri svojho remesla zo Strednej odbornej školy na Gemerskej ulici v Košiciach obsadili popredné miesta a obstáli v tvrdej konkurencii svojich súperov.
 
14.03.2019

Maturanti v Košickom kraji píšu písomky

       
Po prvý raz v tomto školskom roku maturujú absolventi v nových odboroch autotronik na SOŠ automobilovej v Košiciach, reklamná tvorba na SOŠ Ostrovského v Košiciach a výživa a šport na SOŠ Jána Bocatia v Košiciach.
 
08.03.2019

Piati riaditelia stredných škôl si prevzali menovacie dekréty

       
Všetci menovaní riadili svoje školy aj v predchádzajúcom období.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10] 

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2024 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.