Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Kultúra v roku 2014

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

07.10.2014

Hon na líšku v parku v Betliari

       
V sobotu 11. októbra sa park pri kaštieli stane miestom honu na líšku. Andrášiovský kaštieľ privíta návštevníkov ďalšieho Top podujatia programu KSK Terra Incognita „Jazda svätého Huberta“. Betliarske lesy veru kedysi zažívali veľké poľovačky. Veď pán gróf Andráši bol vychýrený poľovník. V kaštieli Betliar možno dodnes obdivovať jeho trofeje z celého sveta.
 
03.10.2014

KSK získal nenávratný príspevok na päť investičných projektov

       
Košický samosprávny kraj získal prostriedky z Regionálneho operačného programu (ROP) na päť investičných projektov v kultúrnych zariadeniach na území kraja.
 
03.10.2014

Zážitkové centrum SENTINEL v Rožňave

       
Cieľom projektu je zvýšiť kultúrno-spoločenský potenciál využitia Baníckeho múzea v rámci rozvoja a inovácie kultúrnej infraštruktúry mesta Rožňava, zlepšiť poskytované služby i kultúrne povedomie občanov a návštevníkov mesta. Schválený nenávratný finančný príspevok (NFP): 1 145 120,12 eur.
 
03.10.2014

Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi – rekonštrukcia a modernizácia

       
Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu kultúrnych služieb a vytvoriť atraktívne kultúrne centrum pre komplexné využitie. Rekonštrukciou historického objektu, vytvorením nových expozícií, debarierizáciou a modernizáciou vybavenia získať polyfunkčný, revitalizovaný múzejný objekt. Schválený nenávratný finančný príspevok (NFP): 2 363 692,59 eur.
 
03.10.2014

Astronomický areál – rekonštrukcia Moussonovho domu a parku v Michalovciach

       
Cieľom projektu je revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky Moussonov dom za účelom zvýšenia kvality služieb kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu. Obnova objektu vrátane priľahlého areálu. Schválený nenávratný finančný príspevok (NFP): 645 062,31 eur.
 
03.10.2014

Rekonštrukcia budovy hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach

       
Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu kultúrnych služieb poskytovaných Zemplínskym múzeom v Michalovciach prostredníctvom rekonštrukcie a rozšírenia ponuky služieb. Z rekonštruovať centrálnu budovu múzea a pravé krídlo a rozšíriť tak celkové výstavné plochy stálych expozícií a poskytovať nové atraktívne služby.Schválený nenávratný finančný príspevok (NFP): 2 106 534,12 eur.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14] 

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.