Kraj pridáva benefity pre mnohonásobných darcov krvi aj v oblasti kultúry

Košický samosprávny kraj prináša od 1. januára 2020 viac benefitov pre držiteľov zlatej a diamantovej plakety a Kňažovického medaily. Benefity možno využiť aj v kultúrnych organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK po predložení dokladu, ktorý potvrdzuje status mnohonásobného darcu krvi.

Kraj od 1. 1. 2020 zavádza tieto nové výhody:

 • bezplatné ročné zápisné v knižniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja bez ohľadu na miesto trvalého alebo prechodného pobytu v rámci KSK
 • bezplatný prístup na internet v jednotlivých regionálnych knižniciach v zmysle ich platného prevádzkového poriadku
 • poskytovanie bibliografických informácií a rešeršných služieb v krajských knižniciach pre preukázateľnú osobnú potrebu

Bezplatný vstup na festivaly:

 • Abovské folklórne slávnosti 
 • Tokajský festival
 • Dožinky
 • Gemerské folklórne slávnosti
 • Spišské folklórne slávnosti

Bezplatné služby v hvezdárňach:

 • astronomické pozorovania, prednášky, tvorivé dielne, premietanie tematických dokumentárnych filmov v Hvezdárni v Michalovciach
 • astronomické pozorovanie v Hvezdárni v Rožňave
 • astronomické pozorovania v Hvezdárni a planetáriu v Medzeve

Bezplatné služby v ostatných kultúrnych organizáciách:

 • bezplatný vstup do Regionálnej muzeálnej expozície Jozefa Mailátha v Kráľovskom Chlmci
 • bezplatný vstup do Galérie Zemplínskeho osvetového strediska v Michalovciach
 • zľavnené vstupné vo výške 50% na predstavenia divadiel v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK okrem hosťujúcich predstavení (podľa dostupnosti)
 • zľava pri vstupe do krajských múzeí a galérií, kde pre mnohonásobných darcov krvi platí rovnaký cenový režim vstupného ako pre držiteľov preukazu ŤZP

Benefity si môžu mnohonásobný darcovia krvi uplatniť aj v zariadeniach sociálnych služieb a u poskytovateľov služieb prímestskej dopravy – viac informácií nájdete tu.

Zoznam poskytovateľov, u ktorých si môžu mnohonásobní darcovia krvi uplatniť benefity, nájdete tu.
Podrobnosti o benefitoch v kultúrnych organizáciách sú zverejnené na webových stránkach a budú priebežne aktualizované.

Zlatú plaketu udeľuje Slovenský Červený kríž ženám za 30 a mužom za 40 dobrovoľných odberov krvi. Diamantovú plaketu získavajú darkyne za 60 a darcovia za 80 odberov. Najvyšším možným ocenením darcovstva krvi na Slovensku je Kňažovického medaila, a to za 80 odberov u žien a za 100 odberov u mužov.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.01.2020 15:34
Upravené: 28.07.2021 09:47

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine