Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Stratégia rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji do roku 2020

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Stratégia rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji do roku 2020

Predstavuje strednodobý strategický dokument pre oblasť rozvoja cestovného ruchu na území Košického kraja. Je spracovaný na základe údajov z verejne dostupných dát a informácií získaných od aktérov cestovného ruchu v kraji. Materiál navrhuje riešenia, ktoré prispejú k trvalo-udržateľnému rozvoju cestovného ruchu a môžu byť významným prínosom pre hospodársky rozvoj kraja.

Spracovanie stratégie bolo realizované prostredníctvom skupinových a individuálnych pracovných stretnutí s aktérmi cestovného ruchu, zástupcami organizácií cestovného ruchu a dotazníkovým prieskumom aktérov. Je nástrojom pre rýchlejší rozvoj cestovného ruchu a jeho prínosu pre ekonomiku, môže tvoriť základ pre podnikateľské plány a projektové zámery pre miestnych a regionálnych aktérov. Zároveň je základom pre možnosť čerpania prostriedkov z podporných finančných nástrojov EÚ a Slovenska.

Stratégia rozvoja CR v Košickom kraji do roku 2020, dokument PDF, 8,06 MB

Stratégia rozvoja cestovného ruchu Košického kraja do roku 2020 vychádza z existujúcich strategických dokumentov pre oblasť cestovného ruchu schválených Zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja, a to Stratégie rozvoja cestovného ruchu v regióne NP Slovenský kras (schválená v roku 2008), Stratégie rozvoja cestovného ruchu v regióne NP Slovenský raj (schválená v roku 2009) a Stratégie rozvoja cestovného ruchu v regióne Dolný Zemplín (schválená v roku 2009).

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.