Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

SOŠ techniky a služieb Dobšiná

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Adresa: SNP 607, Dobšiná, 04925
Tel: 058 7941 636
E-mail: skola@gymdobs.svcmi.sk
web: https://sosdobsina.edupage.org/

SOŠ techniky a služieb Dobšiná je právnym nástupcom Spojenej školy Dobšiná.

Členovia Rady školy:

 1. Ing. Katarína Baraxová, predseda - zástupca pedagogických zamestnancov
 2. Stanislav Prokop - zástupca pedagogických zamestnancov
 3. Vlasta Poláková - zástupca nepedagogických zamestnancov
 4. Marián Bubenčík - zástupca rodičov
 5. Mária Rokfalušiová - zástupca rodičov
 6. Andrea Mačejovská - zástupca rodičov
 7. Martina Majerová - zástupca žiakov
 8. Karol Horník - delegovaný poslanec
 9. Juraj Nagy - delegovaný poslanec
 10. Ing. Jana Strelková - delegovaný zástupca inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania (nominovaný stavovskou organizáciou)
 11. PaedDr. Ján Pavelčák - delegovaný zástupca zriaďovateľa

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.