Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Prihlás svoj projekt

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Cez výzvu na TOP lokality (celková alokácia 30.000 eur) môžu žiadatelia získať prostriedky na zveľadenie územia v okruhu 15 kilometrov od niektorej z pamiatok zapísaných na Zozname kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Pamiatky zapísané na Zozname kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO majú z hľadiska cestovného ruchu celosvetovo vyšší návštevnícky potenciál. Košický samosprávny kraj preto cez program Terra Incognita ponúkne finančnú podporu na projekty, ktoré by mohli jednotlivé lokality zveľadiť, zatraktívniť, zviditeľniť, zlepšiť ich dostupnosť – skrátka – priniesť do nich nový vietor.

TOP lokalita je územie v okruhu do 15 kilometrov od kultúrnej alebo prírodnej pamiatky nachádzajúcej sa na Zozname kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO v Košickom kraji. Lokalita by tiež mala vykazovať prvky originality, jedinečnosti, a mala by mať potenciál ďalšieho rozvoja územia z pohľadu cestovného ruchu.

Rozvoj troch tematických ciest – Gotickej, Vínnej a Železnej – môže napredovať s pomocou druhej výzvy, na TOP výlety (celková alokácia 40.000 eur). Žiadosti je potrebné odoslať do 13.2.2017, financované projekty musia byť ukončené do 31.10.2017.

Rozvoj doposiaľ nepoznaných, zaujímavých miest, na Gotickej, Vínnej či Železnej ceste, ale aj väčšia atraktivita, kvalita služieb, vyššia návštevnosť a s nimi spojené súvislosti - takéto ciele si kladie nová dotačná výzva programu Terra Incognita. Všetci aktéri cestovného ruchu, ponúkajúci služby a produkty na trase jednotlivých výletov, môžu vďaka podpore zlepšiť a obohatiť služby, ale i prostredie a budovy, kde ich poskytujú.

Tu nájdete podrobné informácie o obidvoch výzvach.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.