Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Dokumenty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Návrh protikorupčnej stratégie pre Košický samosprávny kraj 

Transparency International Slovensko v rámci návrhu protikorupčnej stratégie hodnotila obdobie rokov 2013 až 2017. Rozdelená je do dvoch hlavných etáp:

Prvá etapa:
- Analýza stavu v 15 vybraných oblastiach, ktoré môžu byť náchylné na
netransparentné, neetické alebo korupčné správanie. Správa z prvej etapy
obsahuje aj popis slabín procesov v daných oblastiach.

Druhá etapa:
- Formulácia odporúčaní a návrhov opatrení pre obmedzenie vzniku korupcie,
klientelizmu a neetického správania v daných oblastiach vrátane odporúčaní pre
budovanie dôvery medzi KSK a jeho obyvateľmi. Poukázanie na konkrétne prípady zlej praxe. Analýza vybraných zmluvných vzťahov KSK.

   

Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v SR 2012-2015

Rozpracovanie Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2012-2015 na podmienky Košického kraja:

Hodnotenie iniciatív na predchádzanie trestnej činnosti:

Vyhodnotenie aktivít KSK v oblasti prevencie kriminality za rok 2012:

   

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.