Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Oznamy o voľných miestach z roku 2017

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

19.12.2017

Vychovávateľka

       
Školský internát, Medická 2, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste vychovávateľky s nástupom 9.1.2018.
 
06.12.2017

Majster odbornej výchovy - autoopravár

       
V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňuje Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, 071 01 Michalovce informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov.
 
06.12.2017

Majster odbornej výchovy - mechanik počítačových sieti

       
V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňuje Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, 071 01 Michalovce informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov.
 
20.10.2017

Učiteľ slovenského jazyka a literatúry

       
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, J. Majlátha 2, 076 51 Pribeník informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou slovenský jazyka a literatúra. Nástup možný ihneď.
 
17.10.2017

Učiteľ odborných ekonomických predmetov

       
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nám. slobody č. 12, 073 01 Sobrance informuje o voľnom mieste na pozícii učiteľ odborných ekonomických predmetov.
 
21.09.2017

Učiteľ/ka anglického jazyka

       
Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka anglického jazyka s nástupom od 01. 11. 2017.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12] 

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.