Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Kompetencie a legislatíva

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Územnoplánovacia dokumentácia je hlavným nástrojom územného plánovania.
Tvoria ju štyri stupne:

Všeobecné predpisy

Oblasť územného plánovania

 

Jednotlivé činnosti súvisiace s obstarávaním ÚPN regiónu vyplývajú z § 19a stavebného zákona a zahŕňajú:

a) prípravné práce,
b) zabezpečovanie spracovania prieskumov a rozborov,
c) zabezpečovanie spracovania zadania a jeho prerokovanie,
d) zabezpečenie spracovania konceptu riešenia ÚPD, dohľad nad jeho spracovaním a jeho prerokovanie,
e) zabezpečenie spracovania návrhu ÚPD, dohľad nad jeho spracovaním a jeho prerokovanie,
f) prípravu podkladov pre schválenie návrhu ÚPD,
g) zabezpečenie vyhlásenia záväznej časti ÚPD, uloženie ÚPD a vyhotovenie registračného listu a jeho doručenie ministerstvu (Ministerstvu dopravy a výstavby SR).

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.