Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Politika poskytovania povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení a ich kontrola

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Zdravotníctvo je oblasť, ktorá sa týka každého z nás, nakoľko zdravie máme len jedno a je našou najdôležitejšou hodnotou.

Na tejto stránke nájdete stručný prehľad v oblasti zdravotníctva - aktuálne informácie o poskytovateľoch, zdravotných obvodoch, pohotovostných službách lekárov a lekární.

Kto je môj lekár (zdravotné obvody)?

Košický samosprávny kraj, odbor zdravotníctva na základe ust. § 46 ods.1 písm. l/ zákona číslo 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na ust. § 2 ods. 23 citovaného právneho predpisu určil dňom 31. 3. 2008 v rámci Košického kraja zdravotné obvody pre poskytovateľov:

Slobodná voľba lekára ostáva zachovaná.

Chcete vedieť, do ktorého zdravotného obvodu patríte?

Vyberte druh ambulancie a začnite písať názov mesta/obce, kde bývate. Vyberte z ponúkaného zoznamu a systém Vám zobrazí zoznam ulíc s pridelenými ambulanciamiZačiatok formulára. Viac informácií

Ordinačné hodiny

Prostredníctvom stránky www.e-vuc.sk je možné si zistiť ordinačné hodiny Vášho lekára schválené Košickým samosprávnym krajom, taktiež je možné si preveriť dočasnú neprítomnosť lekárov. Viac informácií

Rozpis služieb ambulantnej pohotovostnej služby

V zmysle ust. §8a zákona 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ambulantná pohotovostná služba sa vykonáva v čase od 16. do 22. hodiny v pracovných dňoch a v čase od 7. do 22. hodiny v dňoch pracovného pokoja.
Samosprávny kraj zverejňuje rozpis zabezpečenia poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby na svojom webovom sídle najneskôr päť pracovných dní pred začiatkom obdobia, na ktoré sa rozpis zabezpečenia poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby vyhotovuje. Viac informácií

Lekárenská pohotovosť

Samosprávny kraj v zmysle §135 zákona 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov organizuje a nariaďuje poskytovanie lekárenskej pohotovostnej služby vo verejnej lekárni.

Tu sú zverejnené rozpisy lekárenskej pohotovostnej služby rozdelené podľa krajov a okresov, resp. spádových území APS.

Kontakt

Podrobnejšie informácie získate:

Ing. Daniela Fürstenzellerová, MBA
vedúca oddelenia zdravotníctva
tel.: 055 7268 406
E-mail: daniela.furstenzellerova@vucke.sk

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.