Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Mediálna politika

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Mediálna politika Košického samosprávneho kraja je zameraná na transparentné informovanie verejnosti o aktivitách kraja, Zastupiteľstva KSK aj činnosti organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Ďalšou dôležitou oblasťou mediálnej politiky je otvorené informovanie médií.

Informácie z kraja

Magazín Rozhýbaný kraj

Košický samosprávny kraj je vydavateľom magazínu Rozhýbaný kraj na základe registrácie Ministerstva kultúry SR pod EV 5720/18. Autorom článkov je Komunikačné oddelenie Úradu KSK. Cieľom magazínu je informovať občanov o dianí v kraji, o aktivitách Úradu KSK, Zastupiteľstva KSK, organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti, ako aj o podujatiach v kraji.

Magazín vychádza 6-krát ročne v náklade 270 000 ks, pričom distribuovaný je externým distribútorom bezplatne do každej domácnosti na území Košického samosprávneho kraja.

Štatút novín Košického samosprávneho kraja

Magazín Rozhýbaný kraj sa riadi vlastným štatútom, ktorý upravuje jeho spoločenské poslanie a organizačné zásady.

Televízne správy z Košického kraja Rozhýbaný kraj

Košický samosprávny kraj v roku 2020 rozšíril svoje komunikačné kanály o televízne spravodajstvo. Prostredníctvom Televízie Zemplín vysiela magazín Rozhýbaný kraj, ktorý je voľne šíriteľný aj pre ďalšie audiovizuálne médiá.

Redakcia webu

Košický samosprávny kraj zverejňuje všetky dostupné informácie na svojej webovej stránke. Zverejňovanie podlieha pravidlám, ktoré upravuje Redakcia webu.

Tlačové správy

Košický samosprávny kraj informuje verejnosť o dianí v kraji aj prostredníctvom tlačových správ. Zasielané sú lokálnym médiám aj médiám s celoštátnou pôsobnosťou a zverejňované sú na webovej stránke KSK. Úrad KSK má zverejnené tlačové správy v archíve od roku 2012.

Výber tlačových správ prináša aj týždenný newsletter Rozhýbaný kraj.

Sociálne siete

Košický samosprávny kraj informuje o svojich aktivitách aj prostredníctvom sociálnych sietí a vlastného youtube kanála:

Priamy prenos Zastupiteľstiev KSK

Úrad Košického samosprávneho kraja zabezpečuje priamy prenos Zastupiteľstiev Košického samosprávneho kraja, ktorý je vysielaný naživo na web stránke KSK a na facebookovom profile Košického kraja.

Archívne informácie

Od roku 2007 do roku 2018 vydával Košický samosprávny kraj televízny Magazín KSK, ktorý obsahoval reportáže z regiónov a ktorý bol vysielaný lokálnymi televíziami.

Kontakt

Podrobnejšie informácie získate:

JUDr. Anna Terezková
Vedúca Komunikačného oddelenia, hovorkyňa predsedu KSK
TEL.: 055 7268 171
GSM: 0918 766 004
E-mail: anna.terezkova@vucke.sk

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.