Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

2019

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Výzva na podporu kreatívneho cestovného ruchu

Košický samosprávny kraj vyhlasuje v rámci  programu Terra Incognita dotačnú výzvu na projekty, ktoré budú realizované v roku 2019. Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na vytvorenie ponuky v kreatívnom  cestovnom  ruchu, ktoré prostredníctvom  remesiel a  tradičnej ľudovej kultúry ponúknu návštevníkom kraja jedinečný zážitok a pritom podporia lokálnu ekonomiku, uchovávanie a rozvíjanie tradícií a kultúrnych hodnôt.  Prostredníctvom podpory kreatívneho cestovného ruchu by mali aktéri v cestovnom ruchu mať možnosť rozhýbať svoje aktivity a skvalitniť ponuku  v regióne.

Výzva na posilňovanie regionálnej identity Tradície inšpirujú inovácie

Košický samosprávny kraj vyhlasuje v rámci  programu Terra Incognita výzvu na predkladanie projektov s názvom Tradície inšpirujú inovácie, ktoré budú realizované v roku 2019. 

Zámerom výzvy je posilnenie regionálnej kultúrnej identity najmä u mladej generácie prostredníctvom inovácie kultúrnej ponuky na trhu a vytvorenia unikátnych kultúrnych služieb odrážajúcej unikátnosti regiónu, ktoré pritiahnu domáceho i zahraničného návštevníka. Ďalšou prioritou župy je rozvoj kreatívneho priemyslu a snaha rozšíriť udržateľné produkty kultúrneho turizmu, založené na autentických prvkoch v zmysle nových trendov.

Celková alokácia výzvy na inovatívne projekty v kultúrnych organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK je 100 000 eur. Finančná podpora na jeden projekt môže byť maximálne 20 000 eur. Hodnotenie a výber projektov bude realizovaný v súlade s VZN KSK č. 9/2011. Sprostredkovateľským orgánom výzvy je Agentúra na podporu regionálneho rozvoja, n.o.

Dátum vyhlásenia výzvy: 1.4.2019
Dátum uzávierky prijímania žiadostí: 26.4.2019

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.