Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Aktuality programu Interreg V-A SKHU

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

28.09.2018

Informačné dni pre podnikateľov v CR (SNV, MI, KE)

       
Informačný bod Košice Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko na Úrade Košického samosprávneho kraja v spolupráci s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického kraja - KOCR Košice Región Turizmus, Agentúra regionálneho rozvoja n.o., a s Odborom kultúry a cestovného ruchu si Vás dovoľujú pozvať na Informačný deň k pripravovanej výzve programu Interreg V-A SK-HU pre malé a stredné podniky v cestovnom ruchu, ktorý sa uskutoční v termínoch:
 
10.04.2018

Výzva na predkladanie žiadostí pre malé a stredné podniky - SKHU/1801

       
Úrad vlády Maďarska ako Riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným orgánom, vyhlasujú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci Prioritnej osi 1 - Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti - Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko.
 
30.11.2017

Výzva pre hodnotiteľov v Programe spolupráce Interreg V-A

       
Staňte sa hodnotiteľmi Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko v rámci Prioritnej osi 3 - Posilnenie udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a pracovnej mobility. Uzávierka žiadostí je 15. decembra 2017.
 
06.10.2017

Informačný deň v Košiciach

       
Spoločný technický sekretariát programu v spolupráci s Informačným bodom Košice a Košickým samosprávnym krajom pozýva v stredu 11. októbra na Informačný deň v rámci Programu spolupráce Slovenská republika – Maďarsko.
 
22.09.2017

Interreg: Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok

       
Úrad vlády v Maďarsku ako Riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným orgánom, vyhlasujú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci tretej prioritnej osi - Posilnenie udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a pracovnej mobility - Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko.
 
Strana: [1]  [2] 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.