Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

V Moldave od 13. decembra suchou nohou medzi vlakom a autobusom

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Terminál integrovanej osobnej prepravy Moldava nad Bodvou, mesto (TIOP) je pilotným projektom na Slovensku. Je financovaný zo štátneho rozpočtu, rozpočtu Železníc SR a z Operačného programu Doprava 2007 – 2013 z prioritnej osi 4 – Infraštruktúra integrovaných dopravných systémov. Prijímateľom finančnej pomoci a investorom stavby boli ŽSR. Celková cena za dielo je 6 725 511 eur.

Moldavský terminál je vybavený jednotným informačným, kamerovým a zvukovým systémom, parkoviskom pre automobily, stojanmi na bicykle, bezbariérovým prechodom pre imobilných cestujúcich. Na zlepšenie dopravného spojenia je zabezpečená koordinácia prestupov medzi vlakovými a autobusovými spojmi. Cestujúci dostanú k dispozícii stručný cestovný poriadok, zverejnený je aj na internetových stránkach dopravcov a samosprávy. Terminál poskytne infraštruktúrny základ pre funkčný a trvalo udržateľný integrovaný dopravný systém v regióne Východné Slovensko. Vytvorí podmienky na zatraktívnenie verejnej osobnej prepravy, minimalizovanie negatívnych vplyvov, ktoré so sebou prináša rast individuálnej dopravy a ponúkne občanom miest a obcí z priľahlého regiónu udržateľnú alternatívu v preprave osôb.

Od 13. decembra 2015 začne premávať v úseku Košice – Moldava nad Bodvou, mesto sedem párov vlakov, počas víkendov a sviatkov šesť párov vlakov. V nadväznosti na ne budú vypravované autobusy do obcí. Do prevádzky na uvedenej trati budú nasadené motorové jednotky typu 813 a 913. V prípade potreby bude železničný dopravca reagovať ponukou vyššej kapacity motorových jednotiek. Zároveň v spolupráci so spoločnosťou U. S. Steel Košice je zabezpečená vnútrozávodová doprava zo železničnej zastávky Hutníky, pretože vlaky od 13. decembra umožnia odvoz a návoz na pracovné zmeny o 6h., 14h., 18h, 22h. zo smeru Moldava nad Bodvou a späť. Na základe dopytu bude U. S. Steel upravovať rozsah vnútrozávodovej dopravy. Koordinácia dopravných spojení verejnou osobnou dopravou je upravená tak, aby bol zabezpečený prestup na nadväzujúce spoje v Moldave nad Bodvou, Veľkej Ide a na železničnej zastávke Hutníky.

Na predajných miestach je cestujúcim k dispozícii spoločný cestovný poriadok verejnej osobnej dopravy, v ktorom sú uvedené všetky dopravné spojenia železničnej a autobusovej dopravy. Informácie o dopravnom spojení aj s prestupmi je možné získať aj na oficiálnych internetových stránkach dopravcov www.eurobus.sk, www.slovakrail.sk, www.cp.sk, www.mojbus.sk, www.vucke.sk

Stavebné práce na termináli sa začali v októbri 2014, ukončené boli v septembri 2015. Projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby „ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Moldava nad Bodvou mesto“ spracovalo združenie METROPROJEKT – SUDOP, ktorého členmi sú METROPROJEKT Praha a.s., generálnym projektantom bola spoločnosť SUDOP PRAHA a.s. Dopravnú stavbu realizovala TSS GRADE a. s., v spolupráci s Koľajovými a dopravnými stavbami s. r. o. Košice. Správcom terminálu sú Železnice SR a autobusový dopravca eurobus, a. s., ktorý je prevádzkovateľom tých častí terminálu, ktoré slúžia potrebám autobusovej dopravy.

Stavba TIOP spĺňa požiadavky na zaistenie interoperability Európskeho železničného systému v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach. Terminál Moldava nad Bodvou, mesto je zaradený podľa štandardov ako typ „C“ so 400 – 1000 cestujúcimi za hodinu.

Technické informácie TIOP Moldava nad Bodvou, mesto:
Počet koľají v termináli Moldava nad Bodvou, mesto             2 koľaje
Užitočná dĺžka koľaje                                                          250 m
Nástupisko umiestnené pri jednej z koľají                            130 m
Zastrešenie železničného nástupiska                                      80 m
Počet parkovacích miest pre cyklistov                                  120
Počet nástupných stanovíšť autobusov                                   7
Počet výstupných stanovíšť autobusov                                   2
Počet parkovacích miest pre autobus                                    10
Počet parkovacích miest pre osobné automobily                    83
(taxi, krátkodobé státie, osoby so zníženou pohyblivosťou)

Ďalšie informácie nájdete na našom webe v časti Doprava/Integrovaný dopravný systém.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.