Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Bicyklom aj za hranice

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


                              

                    „Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou“
                  „Nórske granty – Spoluprácou k spoločným hodnotám“

                                              
                                              
English summary


Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu.


Výška NFP: 239 574 €

Operačný program: Nórsky finančný mechanizmus

Cieľ projektu: Zámerom projektu je budovanie kapacít a lepšia koordinácia plánovaných aktivít prostredníctvom spolupráce s inými aktérmi nielen v rámci svojho regiónu ale aj so susednými regiónmi v oblasti cyklistickej dopravy a cykloturistiky s hlavným dôrazom na diaľkové cykloturistické trasy, primárne trasu EuroVelo 11.Špecifický cieľ projektu:


Plánované aktivity projektu:


Výstupy projektu:
Vytvorenie nových a podpora existujúcich partnerstiev/sietí .
Prijímateľ – Košický samosprávny kraj
Partner č. 1 – FORZA, Agentúra pre udržateľný rozvoj Karpatského regiónu
Partner č. 2 – Združenie obcí Hornej Torysy
Partner č. 3 – Mesto Veľký Šariš
Partner č. 4 – Severovýchod Slovenska
Partner č. 5 – Regionálne združenie obcí Hornád
Partner č. 6 – Kyjevské združenie cyklistov

Termín začiatku projektu: máj 2016

Termín ukončenia projektu: apríl 2017

Typ projektu: Neinvestičný

Fáza realizácie:
Realizované aktivity projektu:

 


Fotogaléria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.