Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR)

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Slogan: Inšpirovať a spájať!

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja (PHSR KSK), spolu s územným plánom, sú základnými a kľúčovými dokumentmi pre riadenie samosprávy v oblasti regionálneho rozvoja. Spracováva sa spravidla na obdobie 7 rokov, teda na roky 2016 – 2022. Má vychádzať z poznania situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v Košickom kraji, preto by bolo dobré, aby sa všetci, ktorí majú záujem, aktívne zapojili do jeho prípravy.

Východiskovým dokumentom pre PHSR KSK, ktorý komplexne určuje strategický prístup Slovenska k regionálnemu rozvoju je Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Vízia Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky:

Slovensko sa má stať krajinou s vysokou kvalitou života všetkých občanov. Každý región bude využívať svoje danosti v prospech svojho udržateľného hospodárskeho, sociálneho, environmentálneho a územného rozvoja, a tým aj Slovenskej republiky, ako vyspelého, hospodársky, politicky a sociálne súdržného členského štátu Európskej únie.

Misia Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky:

Integrovaným a výsledkovo orientovaným prístupom k regionálnemu rozvoju a na základe využitia vnútorného potenciálu regiónov zvýšiť do roku 2030 ich adaptabilitu, konkurencieschopnosť a výkonnosť pri súčasnom zvyšovaní kvality života obyvateľov a pri rešpektovaní princípov udržateľného rozvoja.

Súvisiace dokumenty

 

Kľúčové témy

IT Kreatívna ekonomika Znalostná ekonomika
Logistika Rozvoj vidieka Sociálne ľudské práva

 

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.