Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Odborné stanoviská

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Hlavný kontrolór vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu KSK a k návrhu záverečného účtu KSK pred ich schválením v Zastupiteľstve KSK.

Preveruje dodržanie podmienok podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na prijatie návratných zdrojov financovania (úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, zmenky, komunálne obligácie) pred ich prijatím.

Preveruje dodržanie postupu a podmienok podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri uzatváraní zmlúv v osobitných prípadoch (koncesná zmluva na uskutočnenie stavebných prác).

 

Stanovisko k návrhu rozpočtu

Stanovisko k záverečnému účtu

 

Stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2020 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.