Sociálne

Zariadenia poskytujúce sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Prezentácia zariadení sociálnych služieb
Kompletný zoznam poskytovateľov sociálnych služieb v košickom kraji nájdete v Registri poskytovateľov.
Bližšiu predstavu o fungovaní poskytovateľov môžete získať z Charakteristiky zariadení sociálnych služieb.

Názov Adresa Kontakt

Anima
Domov sociálnych služieb

Podrobnosti a dokumenty*

Andreja Kmeťa 2,
Michalovce, 07101
Tel: 056 6433 702
E-mail: infodssanima.sk

Arcus
Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov

Podrobnosti a dokumenty

Skladná 4,
Košice, 04001
Tel: 055/7292491, 055/7292492
E-mail: riaditelarcuskosice.sk

Domko
Domov sociálnych služieb

Podrobnosti a dokumenty*

Park mládeže 3,
Košice, 04001
Tel: 055 6001 911
E-mail: dsskepmstonline.sk

Harmonia
Domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov

Podrobnosti a dokumenty

Námestie A. Dubčeka 270,
Strážske, 07222
Tel: 056 6491 414
E-mail: riaditelharmoniastrazske.sk

Idea
Domov sociálnych služieb

Podrobnosti a dokumenty

Breziny 264,
Prakovce, 05562
Tel: 053 4874 417
E-mail: dss.prakovcenextra.sk

Jasanima
Domov sociálnych služieb

Podrobnosti a dokumenty

Špitálska 7,
Rožňava, 04801
Tel: 058 7881 645
E-mail: domovrvnextra.sk

Amalia
Domov sociálnych služieb - organizačná súčasť Jasanimy ***

Podrobnosti a dokumenty

Košická 29,
Rožňava, 04801
Tel: 058 7885 310
E-mail: amalia1993gmail.com, dssamaliakidrv.sk

Lidwina
Domov sociálnych služieb

Podrobnosti a dokumenty

Ul. Mládeže 1,
Strážske, 07222
Tel: 056 6491 421
E-mail: dss.strazskestonline.sk

Lumen
Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

Podrobnosti a dokumenty

Jilemnického 1707/1,
Trebišov, 07551
Tel: 056 6724 049
E-mail: lumentrenet.sk

Lúč
Domov sociálnych služieb

Podrobnosti a dokumenty

Hlavná 139,
Šemša, 04421
Tel: 055 6970 195 /200
E-mail: zsssemsastonline.sk

Ondava
Domov sociálnych služieb

Podrobnosti a dokumenty

Rakovec nad Ondavou č. 45,
07203
Tel: 056 6884 841-3
E-mail: riaditeldssrakovec.sk

Regina
Domov sociálnych služieb

Podrobnosti a dokumenty

Adlerova 4,
Košice, 04022
Tel: 055 6710 182
E-mail: str.krinstonline.sk

Subsidium
Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

Podrobnosti a dokumenty

Betliarska 18,
Rožňava, 04801
Tel: 058 7343 504
E-mail: maria.wernerovavucke.sk

Via Lux
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov

Podrobnosti a dokumenty

Andraščíkova 2,
Košice – Barca, 04017
Tel: 055 6855 380,
055 6855 421
E-mail: ddkeanmail.t-com.sk

* Odkazy v časti Podrobnosti a dokumenty smerujú na dokumenty (zmluvy, objednávky, faktúry), ktoré organizácie zverejňujú v spolupráci s KSK. Organizácie, ktoré tieto odkazy uvedené nemajú, si tieto dokumenty zverejňujú svojpomocne na vlastnom webe.

** Stredisko krízovej intervencie zverejňovalo zmluvy, objednávky a faktúry na webe KSK len do 9. marca 2012. Od 10. marca 2012 sú tieto dokumenty zverejňované na www.skrin.sk

*** DSS Amália prestal k 1.1.2013 existovať ako samostatný právny subjekt a stal sa organizačnou súčasťou DSS Jasanima.

Autor: Archív KSK
Zverejnil: Peter Kupčík
Dátum: 30.03.2015 13:58