Sociálne

Zariadenia poskytujúce sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Prezentácia zariadení sociálnych služieb
Kompletný zoznam poskytovateľov sociálnych služieb v košickom kraji nájdete v Registri poskytovateľov.
Bližšiu predstavu o fungovaní poskytovateľov môžete získať z Charakteristiky zariadení sociálnych služieb.

Názov Adresa Kontakt

Anima
Domov sociálnych služieb

Podrobnosti a dokumenty*

Andreja Kmeťa 2, Michalovce, 07101 Tel: 056 6433 702
E-mail: info@dssanima.sk

Arcus
Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov

Podrobnosti a dokumenty

Skladná 4, Košice, 04001 Tel: 055/7292491, 055/7292492
E-mail: riaditel@arcuskosice.sk

Domko
Domov sociálnych služieb

Podrobnosti a dokumenty*

Park mládeže 3, Košice, 04001 Tel: 055 6001 911
E-mail: dsskepm@stonline.sk

Harmonia
Domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov

Podrobnosti a dokumenty

Námestie A. Dubčeka 270, Strážske, 07222 Tel: 056 6491 414
E-mail: riaditel@harmoniastrazske.sk

Idea
Domov sociálnych služieb

Podrobnosti a dokumenty

Breziny 264, Prakovce, 05562 Tel: 053 4874 417
E-mail: dss.prakovce@nextra.sk

Jasanima
Domov sociálnych služieb

Podrobnosti a dokumenty

Špitálska 7, Rožňava, 04801 Tel: 058 7881 645
E-mail: domovrv@nextra.sk

Amalia
Domov sociálnych služieb - organizačná súčasť Jasanimy ***

Podrobnosti a dokumenty

Košická 29, Rožňava, 04801 Tel: 058 7885 310
E-mail: amalia1993@gmail.com, dssamalia@kidrv.sk

Lidwina
Domov sociálnych služieb

Podrobnosti a dokumenty

Ul. Mládeže 1, Strážske, 07222 Tel: 056 6491 421
E-mail: dss.strazske@stonline.sk

Lumen
Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

Podrobnosti a dokumenty

Jilemnického 1707/1, Trebišov, 07551 Tel: 056 6724 049
E-mail: lumen@trenet.sk

Lúč
Domov sociálnych služieb

Podrobnosti a dokumenty

Hlavná 139, Šemša, 04421 Tel: 055 6970 195 /200
E-mail: zsssemsa@stonline.sk

Ondava
Domov sociálnych služieb

Podrobnosti a dokumenty

Rakovec nad Ondavou č. 45, 07203 Tel: 056 6884 841-3
E-mail: riaditel@dssrakovec.sk

Regina
Domov sociálnych služieb

Podrobnosti a dokumenty

Adlerova 4, Košice, 04022 Tel: 055 6710 182
E-mail: str.krin@stonline.sk

Subsidium
Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

Podrobnosti a dokumenty

Betliarska 18, Rožňava, 04801 Tel: 058 7343 504
E-mail: maria.wernerova@vucke.sk

Via Lux
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov

Podrobnosti a dokumenty

Andraščíkova 2, Košice – Barca, 04017 Tel: 055 6855 380,
055 6855 421
E-mail: ddkean@mail.t-com.sk

* Odkazy v časti Podrobnosti a dokumenty smerujú na dokumenty (zmluvy, objednávky, faktúry), ktoré organizácie zverejňujú v spolupráci s KSK. Organizácie, ktoré tieto odkazy uvedené nemajú, si tieto dokumenty zverejňujú svojpomocne na vlastnom webe.

** Stredisko krízovej intervencie zverejňovalo zmluvy, objednávky a faktúry na webe KSK len do 9. marca 2012. Od 10. marca 2012 sú tieto dokumenty zverejňované na www.skrin.sk

*** DSS Amália prestal k 1.1.2013 existovať ako samostatný právny subjekt a stal sa organizačnou súčasťou DSS Jasanima.

Autor: Archív KSK
Zverejnil: Peter Kupčík
Dátum: 28.01.2015 12:06