Hvezdáreň v Moussonovom dome sa po rekonštrukcii otvára verejnosti

V utorok 8. novembra 2016 po komplexnej rekonštrukcii Moussonovho domu a parku slávnostne otvoria astronomický areál Hvezdárne Michalovce.

Projekt Astronomický areál – rekonštrukcia Moussonovho domu a parku bol realizovaný z Regionálneho operačného programu, z prioritnej osi 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov. Celkové výdavky dosiahli 698 383 eur. Nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja bol vo výške 142 908 eur. Košický samosprávny kraj uvoľnil zo svojho rozpočtu 555 475 eur, pretože okrem päťpercentného spolufinancovania musel uhradil aj náklady, ktoré Európska únia už nemohla preplatiť kvôli končiacemu sa programovému obdobiu. Projekt sa realizoval od júla 2015 do júna 2016.

Hvezdáreň Michalovce spolu so svojim zriaďovateľom, Košickým samosprávnym krajom, sa viackrát snažili zapojiť do výziev, z ktorých by mohli získať financie na rekonštrukciu vily maliara Zemplína Teodora Jozefa Moussona. Dom bol už dlho v zlom technickom stave. Podarilo sa to až v roku 2014 s projektom, ktorý sa začal realizovať v júli 2015.

Rekonštrukcia zahŕňala odvlhčenie základov, zateplenie budovy, nové vonkajšie a vnútorné omietky, či výmenu elektrických vodovodných a kúrenárskych vedení. Zaizolovaná a vydláždená bola pochôdzková terasa, kupoly dostali nove oplechovanie, boli vymenene okná, dvere i podlahy, obnovili sa sociálne zariadenia, pribudol presklený výťah, mala šatňa. V presklenom vestibule vznikol priestrannejší vstup. Priestory okolo hvezdárne upravili zámkovou dlažbou, trávnikom, pribudli lavičky, smetné koše, osvetlenie i nove oplotenie. V rámci projektu bol tiež vybudovaný planetárny náučný chodník vedľa budovy. Dodaný bol aj novy nábytok a prenosné planetárium, s ktorým pracovníci Hvezdárne Michalovce už počas rekonštrukcie navštevovali školy v regióne s populárno-vedeckým programom.

„Vďaka rekonštrukcii sme získali dôstojné priestory na náučné, ale aj kultúrne a zábavné podujatia pre rôzne vekové kategórie, klubovú a krúžkovú činnosť, premietanie filmov i tvorivé dielne. Prehliadky nočnej oblohy, o ktoré je veľký záujem, budeme môcť robiť na terase na pohodlných ležadlách. V kupole pri ďalekohľade si zasa pozorovatelia môžu oddýchnuť na sklopných sedadlách. Viacúčelová sála na poschodí či klubovňa na prízemí poslúžia na premietanie, prednášky i pohybové aktivity. Za pekného počasia možno využiť aj vonkajší priestor s lavičkami pod stromami. Prenosné planetárium má veľký úspech, používame ho už rok a je oň veľký záujem aj mimo Košického kraja,“ hovorí riaditeľka Hvezdárne Michalovce Gabriela Kramáreková.

Pracovníci Hvezdárne Michalovce plánujú pripravovať Živé planetárium – pozorovanie nočnej oblohy na rôzne témy (slnovraty, rovnodennosť, Valentín, kométy), ale aj rôzne environmentálne programy. Po rekonštrukcii majú priestor aj na komorné premietanie klubových a dokumentárnych filmov, cestopisné programy, vyučovanie hrou – pokusy z fyziky, meditačné programy v kupole i pozorovanie perzeíd pre verejnosť.

„Povinné päťpercentné spolufinancovanie zo strany KSK bolo vo výške 7 521 eur. Ďalších 512 462 eur tvorili výdavky na mobilné planetárium, nábytok a náučný chodník, stavebné práce, stavebný dozor a 35 491 na dodatočné práce - preložku kanalizačnej prípojky, doplnenie stĺpov vonkajšieho osvetlenia, materiál na strechu, vnútorné omietky. Rozhodli sme sa uvoľniť tieto prostriedky z rozpočtu, pretože nám záležalo na tom, aby sme Moussonov dom konečne dali do takého stavu, aký si už dávno zaslúžil,“ vysvetľuje riaditeľ Úradu KSK Ondrej Bernát.

Projekt rekonštrukcie bol z dielne Ing. arch. Mariany Bugalovej z architektonického ateliéru Linea Michalovce. Zhotoviteľ stavby je DUHA a.s.

Hvezdáreň od roku 1986 sídli v Pamätnom Moussonovom dome (dom, v ktorom žil známy maliar Zemplína Teodor Jozef Mousson), ktorý je evidovaný v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok (NKP). Teodor Jozef Mousson sa narodil v roku 1887 v obci Hogyész v južnom Maďarsku v rodine, ktorá mala francúzsky pôvod. Po štúdiách sa v rokoch 1911 až 1944 usadil v Michalovciach. Najprv učil na meštianskej škole a neskôr pôsobil ako slobodný umelec. Posledné roky života prežil v Trenčíne, kde aj v roku 1946 zomrel. Patril k pomerne silnej skupine výtvarníkov neslovenského pôvodu, ktorí žili na Slovensku a intenzívne sa zaoberali práve výtvarnou dokumentáciou slovenskej krajiny a jej ľudu. Mousson s východným Slovenskom, osobitne so Zemplínom, zrástol. Sám sa považoval za naturalizovaného Zemplínčana. Všetok svoj talent venoval tomuto malému kúsku zeme. Diela T. J. Moussona, „maliara zemplínskeho slnka a ľudu“, takmer tri desaťročia zaznamenávajúceho život a etnografické zvláštnosti tohto kraja, sa nachádzajú v mnohých slovenských a zahraničných múzeách i súkromných zbierkach.

Košický samosprávny kraj, ako zriaďovateľ pamäťových a fondových inštitúcií a ako vlastník nehnuteľných kultúrnych pamiatok, získal nenávratné finančné prostriedky z Regionálneho operačného programu, opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov. Realizoval tieto projekty:
• Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi – rekonštrukcia a modernizácia
• Zážitkové centrum SENTINEL v Rožňave
• Kaštieľ v Trebišove – obnova národnej kultúrnej pamiatky
• Kaštieľ Trebišov – obnova jazdiarne
• Astronomický areál – rekonštrukcia Moussonovho domu a parku
• Revitalizácia depozitára Východoslovenského múzea v Košiciach – Šaci
• Letohrádok Dardanely v Markušovciach

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.11.2016 09:30
Upravené: 02.07.2021 15:58

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001