Pomoc pri vypracovaní národnej koncepcie rozvoja cestovného ruchu SR - experiment v KSK

Miesto realizácie: Pomoc pri vypracovaní národnej koncepcie rozvoja cestovného ruchu SR - experiment v KSK, celkové náklady: 42 242,00 €

Logo:

Slogan: 

Výška NFP:  32 150,00 €


Operačný program: program Vlády Francúzskej republiky

Cieľ projektu:

- vytvorenie predpokladov na oživenie a rast konkurencieschopnosti cestovného ruchu v Košickom kraji na domácom aj zahraničanom trhu, získanie pevnejšej pozície kraja na trhoch
- oživenie domáceho CR

- zvýšenie ekonomického podielu na trhu z poskytovaných služieb v  zariadeniach CR, z aktivít v prírode a z návštevností turistických atrakcií

Aktivity projektu:

- analýza územia - zdokumentovanie stavu územia prostredníctvom 6 tematických pracovných skupín zložených zo zástupcov subregionónov kraja
- zadefinovanie priorít a vypracovanie stratégie roźvoja CR s dôrazom na  hlavné rozvojové oblasti
- vypracovanie marketingovej stratégie

vypracovanie akčných plánov

Výstupy projektu:

- marketingová stratégia

- koncepcia rozvoja CR v KSK na roky 2005 - 2009

Partneri projektu:  COCOP, EGIDE, ADRFS

Termín začiatku projektu:  marec 2004
Termín ukončenia projektu:  máj 2005
Typ projektu:  Neinvestičný
Fáza realizácie: ukončený

Ďalšie informácie:

Prílohy:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.05.2013 15:25
Upravené: 03.02.2020 17:08

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról