IDES - Zavádzanie duálneho vzdelávacieho systému a identifikácia jeho kvality

Projekt je zameraný na podporu systémov duálneho vzdelávania v inštitúciách OVP alebo iných možných typoch škôl.

Číslo projektu: 2019-1-SK01-KA202-060776

Hlavný cieľ:

posilniť kľúčové praktické zručnosti mladých ľudí počas ich štúdia na stredných odborných školách (inštitúcie OVP) a po ukončení štúdia, aby boli konkurencieschopnejší a lepšie pripravení na trh práce, s cieľom lepšie využívať miestne ľudské zdroje, zvýšiť hospodársky rozvoj vidieckych oblastí a zabrániť úniku mozgov.

Prekážky rozvoja duálneho systému:

 • nedostatočné povedomie potenciálnych žiakov OVP o výhodách duálneho vzdelávania a z toho prameniaci slabý záujem o štúdium
 • legislatívne prostredie, ktoré postupne vylepšuje podmienky na vstup všetkých zainteresovaných do duálneho systému

Výstupy:

 • IO1: Porovnávacia analýza duálnych systémov vzdelávania v zapojených krajinách a odporúčania pre tvorcov politík na zlepšenie systému (špecificky pre jednotlivé zapojené krajiny) založené na výsledkoch analýzy.
  Zodpovedný partner: Lotyšský inštitút odborného vzdelávania
   
 • IO2: Komunikačná stratégia zameraná na potenciálnych študentov škôl odborného vzdelávania a prípravy a na firmy, ktoré sa môžu zapojiť do systému duálneho vzdelávania.
  Zodpovedný partner: Rzeszowská regionálna rozvojová agentúra

Súčasťou sú pilotné komunikačné nástroje:

 • Videá s príkladmi dobrej praxe fungujúceho duálneho systému vzdelávania (3 promo videá za zapojenú krajinu)
  Zodpovedný partner: Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice
    
 • Krátka brožúra o duálnom systéme vzdelávania s praktickými príkladmi (so špecifikami danej krajiny, resp. regiónu)
  Zodpovedný partner: Slovinská obchodná komora 

Mobility pre zamestnancov škôl

Zameranie na výmenu skúsenosti v témach:

 • Téma Remeslá
 • Téma Strojníctvo, metalurgia, automotive, agro-mechanizácia
 • Téma Ekonómia, IKT
 • Téma Služby, tlač

Partnerstvo

Vedúci partner:

 • Košický samosprávny kraj

Ďalší partneri:

 • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spolka Akcyjna (Rzeszowská reg. rozvojová agentúra)
 • Gospodarska Zbornica Slovenije (Slovinská obchodná komora)
 • Valsts Izglitibas Satura Centrs (Lotyšský inštitút odborného vzdelávania)
 • Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.

Autor/zdroj: ARR
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 04.03.2020 15:00
Upravené: 04.03.2020 16:19

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról