KSK získal certifikáciu systému manažérstva informačnej bezpečnosti

Norma ISO/IEC 27001 špecifikuje požiadavky na zostavenie, implementáciu, prevádzku, monitorovanie, preskúmanie a zlepšovanie systému manažérstva informačnej bezpečnosti. Cieľom normy je systematicky zabezpečiť aby nedošlo k narušeniu informačnej bezpečnosti organizácie a zamedziť tak vážnym finančným škodám alebo prípadným ťažkostiam straty dôvery organizácie.

Cieľom certifikácie je deklarovať:

  • Plnenie požiadaviek medzinárodnej normy ISO/IEC 27001.
  • Zavedenie systematického prístupu v oblasti bezpečnosti informácií v organizácií.
  • Zvýšenie bezpečnosti informácií a zamedzenie možným rizikám úniku informácií.

Košický samosprávny kraj získal od spoločnosti SKQS s.r.o. na základe auditu certifikát v rozsahu platnosti: Výkon regionálnej samosprávy podľa zákona o samosprávnych krajov má systém manažérstva účelne vybudovaný, udržiavaný a je v súlade s požiadavkami medzinárodnej normy a vyhlásením o aplikovateľnosti verzia 01.12.2023.

ISO 27001:2022 Systém manažérstva informačnej bezpečnosti
Certifikát: 621/23
Platnosť:23.12.2023 - 22.12.2026
Vydanie:27.12.2023

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 27.02.2024 07:27
Upravené: 27.02.2024 07:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001