Župan Trnka: Dajme našim školám šancu na zvýšenie ich kvality

Kraj stanovoval kritéria pre určenia maximálneho počtu žiakov pre jednotlivé školy podľa dopytu na trhu práce a počtu žiakov, ktorí končia svoju dochádzku na základných školách.

Odbor školstva Úradu KSK v posledných mesiacoch pripravoval kritériá pre určovanie maximálneho počtu žiakov do prvých ročníkov stredných škôl. Kraj verí, že po rokoch sa zastaví pyramídové navyšovanie žiakov a prijímanie detí nebude podliehať marketingu škôl, ktoré sa snažia v normatívoch na žiakov získať čo najviac peňazí, ale tomu, čo chce trh práce a čomu zodpovedajú počty deviatakov. „Po rokoch začíname mať šancu, že naše školy budú ponúkať deťom vzdelanie, ktoré im pomôže nájsť si ľahšie prácu v odbore, ktorý vyštudovali. Počty sa snažíme rozdeľovať systematicky, podľa kritérií určených vyhláškou ministerstva školstva, podľa dopytu na trhu práce aj podľa zastúpenia škôl v jednotlivých regiónoch,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Deviaty ročník základnej školy bude v tomto školskom roku končiť 5 360 žiakov. Pre budúci školský rok žiadali stredné školy v územnej pôsobnosti KSK prijať 8 900 študentov. Ministerstvo určilo kvótu na prerozdelenie počtu žiakov 6 538, ktoré kraj rozpísal medzi jednotlivé školy. V metodike vychádzal Úrad KSK zo štatistických údajov posledných piatich rokov, ktoré sledovali priemerný počet študentov aj absolventov jednotlivých škôl. Tieto štatistické údaje potom kraj porovnával s dopytom na trhu práce. Predbežné čísla kraj prerokoval s jednotlivými školami. „Z 99 stredných škôl 93 percent súhlasilo s určeným limitom. Ani jednej škole sme nepridelili nulové čísla,“ dodal Trnka.

Okrem prispôsobenia počtu žiakov demografickému vývoju musela župa reagovať aj na to, o akých zamestnancov majú firmy pôsobiace v kraji záujem. Na trhu práce je zvýšený dopyt po absolventoch stredných odborných škôl a menej po žiakoch , ktorí opúšťajú gymnázia. 

Pred 15 rokmi vychádzalo zo základných škôl v Košickom samosprávnom kraji dvakrát viac detí, ako súčasných 5 500.  Štát sa snažil navodiť dojem, že sa tomuto trendu prispôsobuje a racionalizoval počet stredných škôl. Zo 112, ktoré boli v zriaďovateľskej právomoci župy ich počet klesol na 63. V kraji však začali vznikať nové školy, najmä súkromné a cirkevné. Dnes je v Košickom kraji stredných škôl 99.

Podľa štatistík Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v rokoch 2019 až 2024 nebudú pracovné miesta v kraji vytvárať nové firmy, ale hlavne spoločnosti, ktoré na trhu už pôsobia a ich zamestnanci končia pracovný pomer kvôli odchodu do dôchodku, alebo z iných dôvodov. Najviac voľných pracovných miest bude v priemyselnej výrobe, doprave a skladovaní, vzdelávaní, zdravotníctve a sociálnej pomoci, veľkoobchode a maloobchode. Prebytok pracovných miest zas bude v oblasti elektrotechniky, cestovnom ruchu, textilnom a odevnom priemysle, kaderníctve a drevospracujúcej výroby. „Na základe týchto faktov sme vypracovali metodiku prerozdeľovania maximálnych kvót. Pevne dúfam, že sme sa poučili chybami z minulosti a dáme našim školám druhú šancu na zvýšenie svojej kvality. Naše školy musia dohnať roky, kedy ich úroveň postupne klesala a musia začať produkovať absolventov, ktorí sú schopní zamestnať sa po skončení školy,“ dodal Trnka.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.12.2019 13:05
Upravené: 08.11.2021 13:54

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001