Malé projekty majú šancu získať v rámci Fondu malých projektov až 50-tisíc eur

Minimálna výška príspevku na jeden projekt je 20 000 a maximálna 50 000 eur.

Miestne samosprávy, školy, cirkvi aj neziskové organizácie môžu žiadať o finančný príspevok pre malé projekty v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko 2014-2020. Výzvu na predkladanie žiadostí vyhlásilo Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia. Celkovo v rámci nej prerozdelia 4,7 mil. €. Minimálna výška príspevku na jeden projekt je 20 000 a maximálna 50 000 eur.

Fond malých projektov podporí projekty v dvoch prioritných osiach: PO1 - Príroda a kultúra (viac ako 1 mil. €) a PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti (takmer 3,7 mil. €). Vyhlásená výzva je určená pre východnú programovú oblasť, ktorá zahŕňa Košický kraj, Banskobystrický kraj a župy Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád a Szabolcs-Szatmár-Bereg. Výzva je od 1. apríla otvorená nepretržite, hodnotenie predložených žiadostí sa začne vždy po termíne uzávierky hodnotiaceho kola. Termíny uzávierok hodnotiacich kôl sú 30.6.2019, 30.9.2019 a 15.1.2020.

Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS) Via Carpatia s r.o. počas trvania výzvy organizuje aj informačné dni. Bližšie informácie o tom, kedy a kde sa budú konať, budú zverejnené na webovej stránke Programu a EZÚS Via Carpatia s r.o. Viac o výzve sa možno dozvedieť na www.viacarpatia-spf.eu.

Autor/zdroj: Via Carpatia
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.04.2019 10:00
Upravené: 28.01.2020 17:11

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001