Predsedovia troch krajov podpísali memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci pri podpore najmenej rozvinutých okresov podpísali 13. marca 2018 v Košiciach predsedovia Prešovského, Banskobystrického a Košického samosprávneho kraja Milan Majerský, Ján Lunter a Rastislav Trnka. Na podpise memoranda sa zúčastnil aj splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov Anton Marcinčin.

Hlavným cieľom memoranda je rozvinúť spoluprácu troch susediacich krajov, na území ktorých sa nachádza všetkých 16 najmenej rozvinutých okresov SR. Iniciatíva je prvým krokom k tomu, aby v budúcnosti synchronizovali spoločné plány za účelom zmenšovania regionálnych rozdielov tak, aby obyvatelia nemuseli opúšťať svoje kraje v snahe uživiť rodiny.

   

Slovenská republika je štátom s najväčšími regionálnymi rozdielmi spomedzi všetkých členských štátov OECD. V reakcii na výrazné zaostávanie niektorých regiónov bol v roku 2015 prijatý zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov, ktorých je v súčasnosti šestnásť. Z toho šesť v Banskobystrickom, šesť v Prešovskom a štyri v Košickom kraji.

Predsedovia troch vyšších územných celkov v memorande deklarovali, že iba koordinovaný a cielený prístup k rozvoju a spolupráca verejnej správy, podnikateľských subjektov a mimovládnych organizácií môže priniesť hmatateľné zlepšenie sociálno-hospodárskej situácie obyvateľov týchto okresov.

„V memorande sme sa zaviazali zosúladiť výber učebných odborov a nasmerovať finančnú podporu stredným školám tak, aby korešpondovali s potrebami trhu práce. Posilníme regionálne rozvojové centrá, aby boli schopné koordinovať, plánovať, podporovať a usmerňovať rozvojové programy v krajoch, vrátane tých inovačných. Podporíme aj vznik medzitrhu práce vo forme sociálnych a obecných podnikov. Medzi ďalšie priority (hlavne medzi KSK a PSK) je naštartovanie integrovaného dopravného systému a prechod na nemotorovú dopravu, vrátane cyklodopravy,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

 „Radi využijeme ponuku splnomocnenca vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov pri koordinácii hľadania systémových a legislatívnych riešení, ktoré urýchlia a podporia realizáciu našich priorít,“ konštatovali Milan Majerský, Ján Lunter a Rastislav Trnka. Zároveň vyzvali vládu, aby zintenzívnila program podpory najmenej rozvinutých okresov vo forme finančnej, expertnej a vo forme regionálnej investičnej pomoci ako aj rozšírenie tejto pomoci pre ďalšie okresy so záujmom budovať svoje rozvojové kapacity s využitím akčných plánov.

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2018 18:00
Upravené: 16.01.2019 19:09

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról