Predseda KSK oficiálne navštívil najväčšieho zamestnávateľa v kraji

Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka sa včera, 24.7.2018 stretol s prezidentom spoločnosti U. S. Steel Košice, Scottom Buckisom a viceprezidentom pre vonkajšie vzťahy, riadenie a rozvoj podnikania Miroslavom Kiraľvargom. Išlo o prvé stretnutie predsedu KSK so zástupcami oceliarskej spoločnosti.

Predseda KSK sa  so zástupcami spoločnosti U. S. Steel Košice stretol v priestoroch oceliarskeho areálu na pracovnom obede, po ktorom si pozreli jednu z výrobných hál. Ako uviedol, Košický samosprávny kraj má dobrú spoluprácu s košickými železiarňami aj v oblasti vzdelávania. Žiaci stredných škôl, ktorých zriaďovateľom je KSK, tu majú možnosť získavať odbornú prax v rámci programu duálneho vzdelávania vo viacerých odboroch zameraných na hutnícky priemysel.

„Zástupcovia spoločnosti ma informovali, že s ich prácou a výsledkami sú dlhodobo spokojní, mnohí z nich zostávajú pracovať v spoločnosti aj po skončení školy. Mnohí však naopak odchádzajú za prácou do iných miest. Radi by sme im vytvorili také podmienky, aby tu zostali. Verím, že sa nám to podarí aj vďaka lepšej spolupráci so spoločnosťou U. S. Steel Košice. Zavedenie motivačných štipendií pre študentov by tomu malo tiež napomôcť,“ informoval predseda KSK.

Jednou z tém diskusie bolo aj možné využitie stavebného materiálu, ktorý sa využíva na opravy ciest a ktorý vyrába práve U. S. Steel Košice.

„Umelé kamenivo z vysokopecnej trosky je vedľajším produktom výroby z košických železiarní. Samosprávy ho aj v minulosti využívali ako náhradu prírodného stavebného materiálu pri výstavbe ciest, chodníkov, športovísk alebo ako posypový materiál. Využitím tohto materiálu môžeme šetriť životné prostredie, nakoľko nemusíme ťažiť nový kameň ale využívame tento priemyselný produkt, ktorý je zároveň omnoho lacnejší,“ uviedol predseda KSK.

Kraj v súčasnosti pracuje na analýze využitia tohto stavebného materiálu v spolupráci s expertmi z Technickej univerzity v Košiciach. V prípade pozitívnych záverov by vysokopecnú  trosku využíval aj na opravy krajských ciest.

Predmetom rokovaní bolo aj prípadné vytvorenie pracovných skupín, ktoré by sa zaoberali témami ochrany životného prostredia a integrovanej dopravy. 

Autor/zdroj: JUDr. Anna Činčárová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 15:00
Upravené: 18.01.2019 09:54

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Via Carpatia