Župné stredné školy prijali od začiatku vojny už 26 žiakov z Ukrajiny

Pred útokom Ruska na Ukrajinu študovalo na 63 župných stredných školách dokopy 196 žiakov z Ukrajiny.

Košický samosprávny kraj je nápomocný ľuďom z Ukrajiny, ktorí po úteku pred vojnou požiadali na Slovensku o azyl alebo dočasné útočisko. Vojnoví utečenci z Ukrajiny už študujú na deviatich zo 63 župných stredných škôl. K strede 23. 3. podalo žiadosť o zaradenie do vyučovacieho procesu dokopy 33 detí, pričom prijatých už bolo 26 z nich.

Začiatkom marca cez ukrajinsko-slovenské hranice Vyšné Nemecké prešla aj 16-ročna Maša Jagoľnik so svojou starou mamou. Klavír je jej vášňou, a preto sa rozhodla, že najlepšou voľbou pre štúdium bude župné Konzervatórium Jozefa Adamoviča na Exnárovej 8 v Košiciach. „K hudbe a ku klavíru ma priviedol dedko, ktorý sa stal aj mojím vzorom. Som rada, že mi škola dala možnosť učiť sa to, čo mám rada.“  Cesta na Slovensko jej z rodného mesta Dnipro trvala takmer 24 hodín. „Nebolo ľahké opustiť svoj domov aj svojich rodičov, ktorí sa ostali starať o moju prababku. Avšak som rada, že som na Slovensku a okolo mňa sú samí dobrí ľudia. Veľmi im za to ďakujem.“

Žiadosť o zaradenie do vyučovacieho procesu si môže podať každý, kto na Slovensku oficiálne požiadal o azyl, prípadne dočasné útočisko. Doklad o začatí takéhoto konania je potrebné priložiť k žiadosti o zaradenie. „Ešte pred útokom Ruska na Ukrajinu študovalo na našich stredných školách 196 žiakov z Ukrajiny. Početné komunity Ukrajincov sme evidovali na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Michalovciach, Strednej odbornej škole automobilovej v Košiciach a Strednej športovej škole v Košiciach. Po vypuknutí vojny k nám prichádzajú žiaci, ktorí javia najväčší záujem o gymnáziá a umelecké školy, a to najmä v krajskom meste Košice. Župa má na svojich stredných školách voľné miesta pre prijatie žiakov z Ukrajiny. Školy sme preto usmernili, aby žiadosti vybavovali bezodkladne,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Pred nástupom do školy je povinná zdravotná prehliadka u pediatra ako aj absolvovanie všetkých povinných očkovaní. Pri výbere strednej školy platí slobodná voľba na základe typu strednej školy, ktorú navštevoval žiak na Ukrajine, teda všeobecné vzdelávanie typu nášho gymnázia, resp. stredná škola so špecializáciou odpovedajúcou typu našej strednej odbornej školy. „Žiadna zo stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK neponúka vyučovanie v ukrajinčine, na niektorých školách sa ako druhý cudzí jazyk vyučuje ruština. Riaditelia škôl pri prijímaní ukrajinských žiakov zisťujú aj úroveň ovládania slovenčiny. Pre deti cudzincov sa na odstránenie jazykových bariér organizujú jazykové kurzy štátneho jazyka, ktoré organizačne aj finančne zabezpečuje Regionálny úrad školskej správy v Košiciach,“ uviedol župan Trnka. V školskom roku 2021/2022 študuje na 63 stredných školách, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, viac ako 23 500 žiakov. 

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.03.2022 12:14
Upravené: 24.01.2023 11:16

Interreg Terra incognita Via Carpatia

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine