Novú knihu z histórie Ždane predstavia v sobotu

Všetkým milovníkom regionálnych dejín a príbehov napísaných na základe  skutočných historických udalostí je určená kniha Ždanianske poviedky, ktorej verejná prezentácia spojená s autogramiádou autorov sa uskutoční v sobotu 26. augusta o 11.30 hod. v amfiteátri v obci Ždaňa na 19. Ždanianskom jarmoku.

Kniha vyšla v košickom vydavateľstve Vienala a prezentuje Ždaňu prostredníctvom desiatich poviedok z rôznych dejinných období. Každé z diel vykresľuje osudy ľudí, ktorí síce nikdy netvorili dejiny, ale dôsledky všetkých historických zmien sa ich bezprostredne dotýkali.  Autormi sú spisovatelia z Literárnej spoločnosti Pravé orechové – Slavomír Szabó, Zuzana Kratyinová a Roland Šoltész.

„V tomto roku si pripomíname 795. výročie od prvej písomnej zmienky o existencii Ždane. Život počas týchto storočí prešiel neporovnateľnými zmenami, v určitom čase obci prináležali funkcie, aké dnes vykonávajú len okresné mestá. O mnohých skutočnostiach sa zachovali písomné archívne záznamy. Aj preto kniha začína poviedkou, ktorej dej sa odohráva v roku 1222. Verím, že vznikom tejto publikácie dokážeme čitateľom priblížiť nielen jednotlivé dejinné udalosti, ale i hierarchiu hodnôt, ktorá formovala našu miestnu kultúru,“ povedal starosta Ing. Ján Kokarda. 

Ždanianske poviedky zahŕňajú tiež tradované príbehy, ktoré sa viažu k miestnym lokalitám a zachovali sa po celé generácie. Iné približujú aj rôzne povery a magické rituály, ktoré sa v minulosti praktizovali na tunajšom vidieku. Viaceré z poviedok zasa zachytávajú zdokumentované skutočné udalosti od stredoveku až po päťdesiate roky 20. storočia.

„Okrem spracovania archívnych záznamov sme takmer rok navštevovali obyvateľov obce a počúvali rozprávania, z ktorých sme vybrali tie najzaujímavejšie. Ždaňa bola obec, ktorej obyvatelia v početných prípadoch prijímali do rodín deti z košických sirotincov, zažila časy deportácie židovského obyvateľstva, prostredníctvom žandárskej stanice vykonávala kontrolu a naprávala krivdy aj v okolitých obciach. Najviac ma však zaujal príbeh z roku 1222, o ktorom svedčí zápis vo Varadínskom registri (stredoveký súpis súdnych konaní), kedy bol obyvateľ obce vystavený tzv. Božiemu súdu vo Varadíne (dnešná Oradea v Rumunsku) a na znak svojej neviny musel v rukách preniesť žeravé železo bez toho, aby ho spálilo,“ uviedol predseda Literárnej spoločnosti Slavomír Szabó.

Literárna spoločnosť Pravé orechové je občianske združenie spisovateľov z Košíc. Autori tvoria beletriu na základe pamäte ľudu a archívnych materiálov. Spoločnosť vznikla v roku 2001.

Ždaňa je obec v okrese Košice-okolie. V súčasnosti tu žije približne 1400 obyvateľov. Ždaniansky jarmok okrem verejnej prezentácie knihy Ždanianske poviedky programovo zahŕňa početné folklórne vystúpenia, ukážky činnosti tradičných remesiel a regionálnu výstavu drobnochovateľov. Podujatie v centre obce začína o 11,00 s trvaním do 18-tej hodiny.

O niektorých poviedkach: 

Boží súd - skutočný príbeh z roku 1222, ktorý pojednáva o prípade nespravodlivo obžalovaného muža z okradnutia komesa Mertha z Viszolyskej stolice.

Džad - skutočný príbeh z roku 1926 okrem iného ilustruje, aké boli pravidlá a zákony pre potulných žobrákov, ktorí navštívili obec.

Dedo - skutočný príbeh zo štyridsiatych rokov 20. storočia o deportácii židovského obyvateľstva zo Ždane.

Harankaňa a tí ďalší - skutočný príbeh zo štyridsiatych rokov 20. storočia o živote miestnych Rómov žijúcich pri obci.

Dobrá dedina - príbeh, ktorý na svojom pozadí zobrazuje skutočnosti spojené s výchovou tzv. lelencov, čiže detí prijímaných do rodín z košického sirotinca.

Autor/zdroj: Slavomír Szabó, L.S. Pravé orechové
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.08.2017 15:20
Upravené: 14.07.2021 11:31

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine