Nájdi si cestu na trh práce

Školenie je určené pre tých, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní, nedosiahli stredoškolské vzdelanie alebo žijú v chudobe.

Nájdi si cestu na trh práceEurópske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia, ktorého zakladateľom je Košický samosprávny kraj, v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg SK-HU organizuje školenie „Nájdi si cestu na trh práce“. Školenie je zamerané na zvýšenie uplatnenia sa na pracovnom trhu. Určené je prioritne pre dlhodobo nezamestnané osoby zo sociálne znevýhodnených skupín, tých, ktorí majú nižšie ako stredoškolské vzdelanie, osoby žijúce v chudobe alebo predčasne ukončili školskú dochádzku, či osoby rómskej menšiny z Mikroregiónu Cserehát (medzi mestami Košice a Miškovec).

Účastníci školenia si zlepšia znalosti v oblasti komunikačných a sociálnych zručností, finančnej gramotnosti, v oblasti exekúcie, alkoholizmu a drogovej závislosti. Súčasťou vzdelávania je aj školenie, na ktorom si v prvej časti každý účastník vytvorí vlastný životopis a následne absolvuje vzorový pohovor do práce.

Školenia budú prebiehať v dvoch termínoch, od 17. do 19. marca a od 24. do 26. marca v súlade s aktuálnymi pandemickými opatreniami. V závere školení sa bude konať workshop zastrešený personálnymi agentúrami s cieľom nájsť účastníkom uplatnenie sa na trhu práce, ktorý sa uskutoční v apríli. Účasť na školeniach, ako aj zabezpečenie spiatočnej dopravy a občerstvenia je zdarma. EZÚS Via Carpatia si vyhradzuje právo zmeny termínu v súvislosti s aktuálnymi pandemickými opatreniami.

Prihláška na školenia: https://lnk.sk/tzhv

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. čísle 0908 841 162 alebo e-mailom na info@viacarpatia.eu.

 

 

 

Autor/zdroj: EZÚS Via Carpatia
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 18.02.2021 10:07
Upravené: 02.02.2022 16:02

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001