Mesto Košice a Košický samosprávny kraj chcú s vládou rokovať o ďalších možnostiach financovania EYOF – Košice 2021

Vláda Slovenskej republiky pred časom informovala Mesto Košice a Košický samosprávny kraj (KSK), že na prípravu Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF – Košice 2021) by mohla mestu Košice poskytnúť sumu 12 miliónov Eur.

Vedenie mesta a kraja však nepovažuje túto sumu za dostatočnú na zorganizovanie takého významného podujatia na medzinárodnej úrovni, ktoré by malo byť dôstojnou prezentáciou mesta, kraja i Slovenska, aj vo svetovom meradle. Preto spoločne listom požiadali predsedu vlády Slovenskej republiky Petra Pelegriniho o termín prijatia na spoločné rokovanie na tému získania nenávratných finančných prostriedkov zo štátnych zdrojov, vďaka ktorým by mohlo mesto i kraj tak významné, medzinárodné, a multišportové olympijské podujatie, pripraviť na požadovanej úrovni.

„Boli by sme radi, ak by sme o tomto projekte mohli rokovať s kompetentnou osobou z Úradu vlády SR  bez emócií a bočných úmyslov. Naším spoločným cieľom je, aby toto významné medzinárodné podujatie splnilo svoj cieľ a nedoplatili na to študenti, ktorých sa politika netýka. Budeme sa usilovať o konštruktívnu diskusiu s vládou, aby sme získali finančné prostriedky, potrebné predovšetkým na vybudovanie základnej športovej infraštruktúry,“ hovorí predseda KSK Rastislav Trnka.

„Som presvedčený, že aj vláda na čele s pánom Pelegrinim sa dokáže odosobniť od straníckych tričiek, a budeme komunikovať vecne a jasne s rovnakým cieľom – priniesť olympiádu do Košíc, pomôcť športujúcej mládeži a urobiť z metropoly východu nielen miesto dobré pre život, ale v tomto konkrétnom prípade, aj pre mladých športovcov,“ dodal primátor mesta Košice Jaroslav Polaček.

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach na svojom rokovaní dňa 14. februára 2019 zobralo na vedomie informáciu o finančnom a organizačnom zabezpečení Európskeho olympijského festivalu mládeže – Košice 2021. Požiadalo primátora, aby inicioval rokovania na úrovni predsedu vlády Slovenskej republiky s cieľom poskytnutia finančných prostriedkov, potrebných na dofinancovanie aktivít smerujúcich k zabezpečeniu olympijského festivalu mládeže, s termínom do 7. marca 2019. S tým, aby primátor mesta o výsledku rokovania bezodkladne informoval poslancov MZ na mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Košiciach, 8. marca 2019.

Autor/zdroj: mesto Košice a KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.02.2019 18:00
Upravené: 28.01.2020 13:38

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001