Krajskí poslanci schválili 23. apríl za významný deň župy

Pri príležitosti pripomenutia si prvého zastupiteľstva Košickej župy v roku 1924 kraj spolu s historikmi vydal publikáciu.

V poradí 24. zhromaždenie Košického samosprávneho kraja sa konalo netradične, v Župnom dome na košickej Hlavnej ulici, kde v súčasnosti sídli krajská Východoslovenská galéria.  Dôvodom bolo pripomenutie si významného míľnika, a to prvého zastupiteľstva Košickej župy, ktoré sa konalo 23. 4. 1924.

Kvôli pandemickým opatreniam sa toto rokovanie Zastupiteľstva uskutočnilo kombináciou prezenčnej a online formy. Prítomní boli predsedovia poslaneckých klubov a tí, ktorých účasť na zasadnutí bola nevyhnutná, ostatní členovia zastupiteľstva rokovali online. Hlavným bodom programu bolo schválenie  Všeobecne záväzného nariadenia o Významných dňoch Košického samosprávneho kraja a Župných dňoch Košického samosprávneho kraja. Poslanci odobrili, že župa si bude každoročne slávnostným zasadnutím zastupiteľstva pripomínať tento významný deň. Zároveň bude kraj organizovať aj Župné dni, ktoré sa budú konať raz ročne a trvať budú dva týždne. Cieľom týchto dní bude priblížiť činnosť samosprávneho kraja jeho obyvateľom a priblížiť jeho dôležitosť. „História Košickej župy siaha do roku 1923, kedy sa konali prvé župné demokratické voľby. Už vtedy východniari tak trochu predbehli západ, pretože v týchto voľbách mohli hlasovať aj ženy. Na úspešný príbeh predchodkyne súčasného samosprávneho kraja by sme chceli nadviazať. Už prvý župan Ján Rumann mal jasnú víziu, že s prácou prichádza blahobyt obyvateľov bez ohľadu na ich stav, náboženstvo alebo národnosť. To na východe platí dodnes. Aj našou snahou je, aby samosprávy mali väčšie kompetencie a mohli tak lepšie pomáhať občanom,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

V zasadacej sále Župného domu sa presne 23. 4. 1924  zrodil demokratický regionálny parlament, ktorý pozostával z 35 poslancov. Košická župa fungovala v rokoch 1923 – 1928 a  dosiahla viacero úspechov, ako napríklad vybudovanie Rumannovho internátu v Košiciach, zriadenie ústavu pre hluchonemých, zriadenie, rekonštrukcie a prevzatie viacerých nemocníc ako aj údržbu 1300 km župných ciest. V súčasnosti sa Košický samosprávny kraj stará o takmer 2 000 km ciest II. a III. triedy a 660 mostov. V jeho zriaďovateľskej pôsobnosti je 63 stredných škôl, 20 kultúrnych zariadení, medzi ktoré patria múzeá, galérie, knižnice, divadlá, osvetové strediská a kultúrne centrá. Okrem toho župa zabezpečuje aj sociálnu starostlivosť, v jej zriaďovateľskej pôsobnosti je 13 zariadení sociálnych služieb. Úlohou kraja je tiež zabezpečovať dostupnosť zdravotnej a lekárenskej starostlivosti či rozvíjať cestovný ruch. Župa tiež vystupuje ako sprostredkovateľský orgán pri čerpaní štrukturálnych fondov a pracuje na funkčnom regionálnom rozvoji.

Pri príležitosti dnešného významného dňa vydal kraj spolu s historikmi publikáciu Košická župa 1923 – 1928, ktorá opisuje všetky dôležité míľniky prvej Košickej župy. Prvým županom bol Ján Rumann, po ňom si obyvatelia zvolili za hlavu župy Juraja Slávika. Novodobá  história Košického samosprávneho kraja sa píše od roku 2001, kedy sa vzniklo osem vyšších územných celkov tak, ako ich poznáme v súčasnosti. Do čela kraja si vtedy obyvatelia zvolili Rudolfa Bauera, ktorého neskôr vystriedal Zdenko Trebuľa. Od roku 2017 je košickým županom Rastislav Trnka.

24. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho bude v riadnom programe pokračovať v pondelok 26. 4. 2021.

 

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 23.04.2021 12:00
Upravené: 02.02.2022 16:18

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine