Kraj dotáciami podporí významné podujatia

Regionálna samospráva podporí v roku 2015 spolu 25 významných spoločenských a kultúrnych podujatí. O poskytnutí dotácií nad 3 300 eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia KSK č. 3/2006 rozhodli poslanci na rokovaní zastupiteľstva 20. apríla.

Dotáciu vo výške 4100 eur dostanú tieto podujatia:

 • 92. Ročník Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach (Maratónsky klub Košice),
 • 60. ročník Medzinárodného hudobného festivalu Košická hudobná jar a Slávnostný koncert k 70. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny (Štátna filharmónia Košice),
 • 21. ročník Medzinárodného festivalu lokálnych televízií Košice 2015 (Nadácia CITY TV Košice),
 • VIŠEGRÁDSKE DNI 2015 (Združenie FORSA Košice),
 • Imaginácie 2015 (Združenie Staromestské divadlo Petra Raševa, Košice),
 • 7. medzinárodný festival mládežníckych orchestrov a zborov SCHENGENSKÝ POLUDNÍK (Sláčikový orchester MUSICA IUVENALIS Košice)
 • VIRVAR – Dni bábkového divadla a hier pre rodiny (OZ pri Bábkovom divadle v Košiciach), Biela noc 2015 (OZ Biela noc Košice)
 • XXI. Medzinárodný jazzový festival v Košiciach (Agentúra GES Košice)

Dotáciu vo výške 3 600 eur dostanú tieto podujatia:

 • CASSOVIA FOLKFEST - Medzinárodný folklórny festival (KULTOBIN, spol. s r. o. Košice)
 • Gemerský folklórny festival Rejdová 2015 (Obec Rejdová
 • 56. ročník Zemplínskych slávností (Mesto Michalovce)
 • Abovské folklórne slávnosti Euro Folk Rozhanovce 2015 (Obec Rozhanovce)
 • XIII. Tokajský festival: Európa vín - Vína Európy (Obec Borša)
 • ROK NA GEMERI - 21. ročník slávností zvykov a obyčají Gemera – Malohontu (Mesto Rožňava)
 • XIII. Medzibodrožský kultúrny festival 2015 (Mesto Kráľovský Chlmec)
 • 20. ročník Trhu ľudových remesiel (Mesto Spišská Nová Ves
 • Chlebom a vínom (Združenie pre rozvoj Južného Zemplína, Trebišov)

Dotáciu vo výške 3 350 eur dostanú tieto podujatia:

 • 57. Gombasecké kultúrne slávnosti (Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku - Csemadok Oblastný výbor Rožňava)
 • 9. ročník Deň sv. Huberta (Mesto Sobrance),
 • FESTIVAL TANCA – KROMPACHY 2015 - Prehliadka amatérskych a profesionálnych tanečných skupín, jednotlivcov a kolektívov regiónu Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica (Mesto Krompachy)
 • SRDCE AKO DAR XII. ročník regionálnej prehliadky záujmovo - umeleckej činnosti zdravotne postihnutých detí, mládeže a dospelých (Slovenská humanitná rada - Zväz zdravotne postihnutých Michalovce)
 • Festival Divadelný Spiš (OZ Spišské divadlo Spišská Nová Ves),
 • Medzinárodný tanečný festival Košice open 2015 (Tanečný klub METEOR Košice)
 • Michalovce s Michalmi, Michalom a Michaelám (Mestské kultúrne stredisko, Michalovce)

Dotáciu vo výške 2 250 eur dostane:

 • Mládežnícky klub Csemadok v Košiciach (Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku - Mestský výbor Košice Košice),

Dotáciu vo výške 5 000 eur dostane

 • Občianske združenie NÁDEJ (SPES) Hraň na projekt Oprava kostolného organu v Rímskokatolíckom kostole, farnosť Hraň.

Zoznam vychádza z podporených podujatí v roku 2014, oddelením podujatí programu Terra Incognita a posúdením nových žiadostí na zaradenie. Pri tvorbe návrhu zoznamu trvalo podporených podujatí sa vychádzalo predovšetkým z hodnotenia predchádzajúcich ročníkov. Prechodné obdobie, keď boli podujatia Terra Incognita podporované z rozličných zdrojov, t.j. aj z VZN č. 3/2006, skončilo a program Terra Incognita, ktorého garantom sa stala Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj (KOCR), má samostatnú metodiku na podporu vlastných TOP podujatí ako aj vyhodnotenú výzvu na podporu ďalších podujatí. Hodnotenie žiadostí bolo zabezpečené prostredníctvom odborného stanoviska príslušného odboru a stanoviska príslušných komisií Zastupiteľstva KSK. Rozdelenie podujatí vychádza z dlhodobej kategorizácie, určenia predbežnej alokácie na danú kategóriu, ako aj určenia maximálnej výšky podpory pre jednotlivé kategórie.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.04.2015 15:00
Upravené: 15.06.2021 10:06

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001