Kraj chce znížiť dlh občianskeho združenia BONA FIDE

Košický samosprávny kraj chce návrhom finančného vysporiadania voči občianskemu združeniu BONA FIDE pomôcť nezriaďovanej kultúre, ktorá v dôsledku pandémie prišla o časť príjmov.

Poslanci Košického samosprávneho kraja budú na najbližšom rokovaní, 28. júna, rokovať o finančnom vysporiadaní kraja voči občianskemu združeniu BONA FIDE, ktoré prevádzkuje centrum umeleckej kreativity, Tabačku Kulturfabrik. Župa chce započítať vzájomné pohľadávky a záväzky občianskeho združenia ako nájomcu sídliaceho v priestoroch kraja a upraviť súčasnú nájomnú zmluvu. Nezriaďovanej kultúre v Košiciach tak chce pomôcť započítaním pohľadávok vo výške približne 26 000 eur, ktoré BONA FIDE vynaložilo ako investíciu do prenajatého majetku. „Košický samosprávny kraj sa dlhodobo snaží pomáhať aj nezriaďovanej kultúre, vrátane najväčšieho nezávislého centra kultúry v našom kraji. Tabačke sme z dôvodu pandémie povolili odklad úhrad za nájom, avšak ich dlh v súčasnosti predstavuje približne 52 000 eur. Keďže v minulosti výrazne investovali do majetku kraja, ktorý majú prenajatý, chceme im vyjsť v ústrety a započítať časť investície. Vďaka tomu by sa ich dlh znížil a finančné prostriedky by mohli využívať na svoj ďalší rozvoj. Verím, že tento návrh je kompromisom pre obidve strany a zvlášť v čase pandémie pomôže kultúre v našom kraji,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. 

Občianske združenie BONA FIDE v minulosti investovalo do majetku kraja 100 880 eur, vďaka čomu boli zrekonštruované priestory na Gorkého ulici, kde sídli Tabačka Kulturfabrik. Okrem opravy budovy pribudlo aj nové technologické vybavenie. „Košický samosprávny kraj už dva roky žiadame o započítanie našich investícií, ktoré súviseli s rekonštrukciou budovy na Strojárenskej ulici. Situácia nám neuľahčila ani pandémia, kvôli ktorej sme niekoľko mesiacov nevykazovali zisk, nemohli sme organizovať podujatia alebo prevádzkovať služby pre verejnosť. Kultúra je jednou z oblastí, ktorú pandémia zasiahla asi najviac. Veríme, že krajskí poslanci majú záujem pomôcť aj nezriaďovanej kultúre a podporia tento návrh. Započítanie pohľadávok, ktorým by došlo k „odpusteniu“ veľkej časti dlhu nášho občianskeho združenia, by nám výrazne pomohlo,“ uviedol predseda BONA FIDE, o.z. Peter Radkoff.

Košický samosprávny kraj navrhuje upraviť platnú nájomnú zmluvu tak, aby umožňovala počas trvania zmluvy uhradiť náklady BONA FIDE, o.z. do majetku kraja. Dodatok k nájomnej zmluve ako aj návrh finančného vysporiadania budú schvaľovať krajskí poslanci na najbližšom rokovaní 28. júna.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 25.06.2021 13:00
Upravené: 02.02.2022 16:37

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine