Košický samosprávny kraj obnovuje mostné čaty

Správa ciest Košického samosprávneho kraja prešla od 1. júna niekoľkými organizačnými zmenami. Vďaka nim by tam mala fungovať efektívnejšie a modernejšie.

Jednou z najväčších zmien v rámci organizačnej štruktúry Správy ciest Košického samosprávneho kraja bude obnovenie tzv. mostných čát. Tie boli zrušené v roku 2007. Ich hlavnou úlohou bude kontrolovať a udržiavať stav mostov v kraji, ktorých je takmer 700. Okrem toho bolo zriadené nové cestmajsterstvo SC KSK Košický Klečenov, ktoré bude zabezpečovať zimnú a letnú údržbu pre túto oblasť. Doteraz túto činnosť pre krajskú správu ciest zabezpečovala Národná diaľničná spoločnosť.

„Organizačná zmena v rámci Správy ciest Košického samosprávneho kraja prinesie efektívnejšie fungovanie tejto najväčšej krajskej organizácie. Obnovenie mostných čát, ktorých úlohou by bolo kontrolovať stav mostov v kraji, sme považovali za jednu z priorít, ktorá pomôže lepšie a rýchlejšie reagovať na potreby opráv mostov. Ďalšou pripravovanou organizačnou zmenou je aj obsadenie pozície riaditeľa Správy ciest KSK. Aktuálne je na túto pozíciu vyhlásené výberové konanie, ktoré sa bude konať 16. júna. Rovnako, ako pri ostatných vedúcich pozíciách, aj toto výberové konanie bude prebiehať formou online vypočutia, čo znamená že bude prístupné širokej verejnosti,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Ďalšou zmenou je odbremenenie investičného úseku od administratívnej záťaže. Organizačná zmena prinesie nové oddelenie podporných činností, ktoré bude zastrešovať všetky podporné činnosti v organizácii a bude včlenené pod nový úsek podpory riadenia. V rámci zmeny dôjde aj k presunu oddelenia dopravy na prevádzkový úsek. Cieľom zmien je predovšetkým nastavenie pracovných procesov pre efektívnejšie fungovanie organizácie po nástupe nového riaditeľa Správy ciest KSK.

Organizačné zmeny boli prerokované so zástupcami zamestnancov aj so zamestnancami, ktorých sa priamo týkajú. „Pripravovaná zmena nebude mať negatívny dopad na prebiehajúce práce, ani verejné obstarávania. Pokiaľ ide o pracovné miesta, dôjde len k racionálnemu preskupeniu a usporiadaniu pracovných pozícií. Zmena sa týka aj personálneho oddelenia organizácie, ktoré bolo dlhodobo poddimenzované, vykonajú sa aj nevyhnutné formálne zmeny, napríklad pri pojmovom označení stredísk, ktoré nie sú v súlade so zriaďovacou listinou,“ informovala poverená riaditeľka SC KSK Zuzana Slivenská.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 01.06.2020 15:42
Upravené: 19.01.2021 17:26

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001