Košická župa otvorila svoj prvý remeselnícky inkubátor v Rožňave

Historické regióny Košickej župy - Gemer, Spiš, Abov a Zemplín - boli v minulosti mimoriadne bohaté na rôzne druhy ľudového remesla a výroby. Prekvitalo čipkárstvo, hrnčiarstvo, zvonkárstvo, gubárstvo, tkáčstvo, kožušníctvo, výroba z dreva, železa či prírodných pletív.

Otvorenie remeselného inkubátora v RožňaveTradičnej remeselnej výrobe sa v súčasnosti venuje iba málokto. Objavuje sa skôr len ako záľuba, než remeselná výroba na profesionálnej úrovni.

„Starí majstri vymreli a mladí,  i keď možno objavili čaro vlastnej tvorby,  akoby ju nepovažovali za dostatočne zaujímavú a najmä výnosnú činnosť,“ uvádza Helena Novotná riaditeľka Gemerského osvetového strediska (GOS) v Rožňave a pokračuje  „už v čase,  keď sa tvoril projekt na celkovú revitalizáciu sídla našej inštitúcie,  vďaka ktorej vznikol Dom tradičnej kultúry Gemera,  som uvažovala aj o zriadení remeselníckeho inkubátora. Podporu a pomoc remeselníkom,  najmä z vidieckeho prostredia,  považujem za dobrú investíciu, ktorá má predpoklady pozitívne zmeniť aj vnímanie ľudí o regionálnych tradíciách, o regionálnej kultúrnej identite, či ovplyvniť rozvoj turizmu, propagáciu kraja, rodinného podnikania či kreatívnej ekonomiky,“ predstavuje začiatky tohto skvelého zámeru riaditeľka GOS.

Otvorenie remeselného inkubátora v RožňaveV posledných rokoch je možné v spoločnosti pozorovať mierne rastúci trend návratu k tradíciám a preferenciu produktov vyrobených na tradičný spôsob. Napriek tomu je  tradičné remeselníctvo  so svojimi autentickými prejavmi  výroby ešte stále  málo poznaná, slabo viditeľná a minimálne podporovaná súčasť kultúry.

Cieľom Košickej župy je dosiahnutie čo najautentickejších výstupov na potrebnej úrovni odbornosti a kvality výroby tradičných remeselných produktov  a  ich prezentácií tak, aby vyhoveli očakávaniam  súčasnosti. „Osobne som rád, že prvý remeselnícky inkubátor v Košickom kraji otvárame práve na Gemeri v Rožňave. Gemer je región, kde má remeselníctvo silné historické korene a kde tradícia poctivého remesla aj dnes združuje množstvo remeselníkov.  Našim cieľom je nastaviť systém ich efektívnej podpory a aktivít realizovaných pod gesciou Košického samosprávneho kraja. Verím, že prvý remeselnícky inkubátor v našom kraji pomôže lokálnym remeselníkom, bude slúžiť na zvyšovanie kvality tradičných remeselných produktov a  ich prezentáciu tak, aby vyhoveli aj súčasným požiadavkám,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Otvorenie remeselného inkubátora v RožňaveRemeselnícky inkubátor Gemer je špecializovanou formou podpory ľudových remeselníkov a ľudovo-umeleckých výrobcov.  Je unikátnym nástrojom na vytváranie priaznivých podmienok pre rozvoj tradičného remeselníctva na území Košického kraja. Určený je začínajúcim, ale aj skúseným remeselníkom z územia župy, ktorí sa chcú orientovať a zdokonaliť v modernom svete marketingu, reklamy, úspešnej prezentácii  vlastnej tvorby,  ako aj  v oblastiach aktuálnej legislatívy, výroby, predaj a podnikania. Chcú sa viac dozvedieť o historickom vývoji remesla a  doplniť svoje vedomosti a zručnosti o tradičné techniky,  technológie a postupy výroby so zreteľom na estetiku a funkcionalitu produktov. Jednoducho každému, kto chce byť lepší a úspešnejší.
„Keďže tradičné remeslá považujeme za nielen kultúrne bohatstvo, toto je prvý krok k pozdvihnutiu tejto oblasti, čo v konečnom dôsledku môže priniesť prospech celému kraju,“ uzavrel predseda KSK.

Gemerské osvetové stredisko je kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja. V rámci svojej územnej pôsobnosti sa špecializuje na zachovanie a rozvoj tradičného remesla. Spravuje Dom tradičnej kultúry Gemera v Rožňave (Betliarska 8), ktorý je zároveň aj sídlom GOS.

Otvorenie remeselného inkubátora v RožňaveKontaktná osoba:
Mgr. Novotná Helena
riaditeľka Gemerského osvetového strediska v Rožňave
Rožňava, Betliarska 8
director@gos.sk
0905730407
www.gos.sk

Autor/zdroj: Gemerské osvetové stredisko Rožňava
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.04.2019 16:00
Upravené: 28.01.2020 17:14

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Kam na strednú školu Dopravné informácie