Deviataci majú ešte necelý mesiac na podanie prihlášky na strednú školu

Ministerstvo školstva SR zjednotilo termíny talentových aj prijímacích skúšok pre všetky odbory stredných škôl. Konať sa budú v máji.

Deviataci v týchto dňoch opäť premýšľajú, akú strednú školu si zvoliť po skončení základnej. Na rozhodovanie majú čas do 8. apríla, čo je termín odovzdania prihlášky riaditeľovi základnej školy. Ministerstvo školstva SR po novom zjednotilo termíny prijímacích skúšok. Talentové skúšky sa v tomto roku nekonali vo februári alebo v marci, ale presunuli sa na máj, kedy budú prebiehať všetky prijímacie skúšky na stredné školy.

O priazeň deviatakov sa uchádza aj 63 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. V školskom roku 2021/2022 plánujú prijať do prvých ročníkov 5 152 žiakov, z toho 1 070 na gymnáziá a 4 082 na iné stredné školy. „Na pleciach deviatakov je veľká zodpovednosť, pretože od rozhodnutia o stredoškolskom štúdiu často závisí celý náš profesionálny život. Vieme, že to deviataci nemajú jednoduché, preto sa im už druhý rok snažíme pomôcť zorientovať v ponuke študijných a učebných odborov na župných školách. V priebehu januára sme všetkým deviatakom a ich výchovným poradcom na 200 základných školách Košickom kraji distribuovali našu informačnú brožúru Stredná pre teba. Jej obsah sme tiež sprístupnili online na www.strednapreteba.sk. Okrem ponuky študijných a učebných odborov sa tu deviataci dozvedia viac aj o možnostiach štúdia v systéme duálneho vzdelávania, o mimoškolskej činnosti jednotlivých škôl, možnostiach ubytovania v stredoškolských internátoch či ponuke služieb iných školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Ponuku študijných a učebných odborov sa snaží kraj každý rok prispôsobiť aj potrebám na trhu práce. Preto aj v školskom roku 2021/2022 majú deviataci možnosť vybrať si z viacerých experimentálnych odborov z oblasti informatiky, ekonomiky, drevárstva, poľnohospodárstva či športu, ako napríklad inteligentné technológie, správca inteligentných a digitálnych systémov, programovanie digitálnych technológií, digitálne služby v športe alebo spracovanie dát v športe. Župné stredné školy pokračujú aj v overovaní experimentálneho odboru bankový pracovník, technik drevárskych CNC zariadení, či agromechatronik. Žiaci sa mohli po druhýkrát prihlásiť aj na Krajskú hokejovú akadémiu, ktorá funguje pri Strednej športovej škole v Košiciach. V novom školskom roku prijme akadémia približne 15 prvákov.

Od septembra sa opäť rozšíri zoznam firiem, ktoré spolupracujú so župnými strednými školami v rámci duálneho vzdelávania. Oproti vlaňajšku sa do duálneho vzdelávania zapája ďalších 60 firiem, čo je dokopy už vyše 200 zamestnávateľov, ktorí pomôžu prepojiť vzdelávanie s praxou.

Stredné školy musia rozhodnúť o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejniť zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímačiek na svojom webovom sídle alebo výveske školy do 20. mája 2021. Talentové skúšky budú v tomto roku prebiehať v máji, spolu s ostatnými prijímacími skúškami. Absolvujú ich žiaci, ktorí si podajú prihlášku na odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, a to na školy s bilingválnou formou štúdia, školy s umeleckými odbormi, športovú školu, na odbor masér na zdravotníckych školách, na odbor tvorba nábytku a interiéru, či na odbor ochrana osôb a majetku.

 

 

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 11.03.2021 13:00
Upravené: 02.02.2022 16:08

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001