Informačné dni v Košiciach, Prešove a Banskej Bystrici k vyhláseným výzvam na bývanie a materské školy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) v spolupráci s Informačno-poradenským centrom (IPC) Košice, Prešov a Banská Bystrica Vás pozýva na INFORMAČNÉ DNI k výzvam

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) v spolupráci s Informačno-poradenským centrom (IPC) Košice, Prešov a Banská Bystrica Vás pozýva na INFORMAČNÉ DNI k  výzvam zameraným na:
Výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, kód výzvy : OPLZ-PO6-SC612-2018-1 vyhlásenej 9. októbra 2018
Zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania, kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2018-2 vyhlásenej 19. novembra 2018. 


TERMÍN A MIESTO KONANIA

  • v pondelok 21. januára 2019 od 13:00 do 16:30 vo veľkej zasadačke v budove Verejnej Knižnice Jána Bocatia v Košiciach, Hviezdoslavova 5, 040 01,  Košice
  • v utorok 22. januára 2019 od 09:00 do 13:30 na Úrade Prešovského samosprávneho kraja, veľká zasadačka, 2. Poschodie, Námestie mieru 2, 080 01,  Prešov
  • v stredu 23. januára 2019 od 9:00 do 13:30, na Mestskom úrade Banská Bystrica, 1. poschodie - veľká sieň, Československej armády 26, Banská Bystrica. 

Vašu účasť, prosím, potvrďte najneskôr 17. januára vyplnením on-line formulára.

Účasť na školení je bezplatná a účastníkom školenia bude zabezpečené občerstvenie.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese david.bodnar@minv.sk 

Program:
Košice

13:00 – 13:15     Registrácia
13:15 - 13:30     Otvorenie seminára a prezentácia v IPC pre územie Košického kraja
13:30 – 14:00     Prezentácia výzvy zameranej na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou MRK, kód výzvy: OPLZ-PO6-SC612-2018-1
14:00 – 14:30     Najčastejšie chyby pri predkladaní ŽoNFP a ich dopad pri schvaľovaní, vysvetlenie metodiky 3D
14:30 – 15:00     Diskusia 
15:00 – 15:15     Prestávka/občerstvenie
15:15 – 16:00     Prezentácia výzvy zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania, kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2018-2
16:00 – 16:30     Diskusia 
 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.01.2019 06:00
Upravené: 28.01.2020 08:36

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001