Slanec - Rekonštrukcia centrálnej časti obce

Začiatok realizácie projektu: 13.4.2011; Celkové náklady projektu: 656 017,53€

Názov projektu: Rekonštrukcia centrálnej časti obce Slanec
ITMS Kód projektu: NFP 22140120250
Prijímateľ: Slanec
Okres: Košice-okolie
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

Informácie o obci:

Prvá zmienka o obci je z roku 1230 Castrum Salis. Až v roku 1927 to bol už dnešný Slanec. Obec patrila pod Abovsko-turniansku župu. Po roku 1960 sa obec začlenila pod okres Košice – vidiek.

Osídlenie v ml. dobe rímskej – sídlisko prešovského typu z 2. – 5. storočia nášho letopočtu. Hrad Slanec niektorí historici stotožňujú s Castrum Salis, listinne doloženým 1230. V roku 1270 ho Štefan V. skonfiškoval a daroval majstrovi Rajnoldovi. Roku 1644 hrad vypálil Juraj Rákoczi I., 1679 bol zbúraný.

Obec vznikla ako podhradie hradu Slanec, doložená je 1303. V roku 1715-20 mala obec mlyn a 3 domácnosti. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, pracovali na okolí ako tesári, tkáči. V 19. storočí vyrábali stavebné drevo (trámy) a parkety, dolovali stavebný kameň. V roku 1831 bola obec jedným zo stredísk roľníckeho povstania. Nepokoje pri stavbe železnice potlačilo v roku 1870 vojsko. V obci bola píla, parketáreň.

Popis projektu:Po realizácii projektu budú zrekonštruované miestne komunikácie a chodníky nachádzajúce sa v centrálnej časti obce. Vo všetkých troch parkoch budú zrealizované nové chodníky a spevnené plochy, ako priestory na verejné zhromažďovanie občanov. Na týchto verejných priestranstvách bude pevne osadený mobiliár, vysadená parková zeleň a novovybudované verejné osvetlenie, za účelom osvetlenia komunikačných priestorov, ako aj kvôli zvýrazneniu večernej atmosféry a nasvieteniu prvkov drobnej architektúry. V parku č. 1 bude vybudovaná fontána, ktorá bude tvoriť dominantu tohoto architektonického riešenia. V parku č. 3 bude zrekonštruovaná studňa, prekrytá malou strieškou, osadená pergola pre oddych a posedenie a umiestnená picia fontána. Priestor v parku č. 2 je svahovitý, a teda všetky úpravy budú prispôsobené tomuto terénu. Technické riešenie pre fontány zahŕňa všetky potrebné objekty, teda vodovodné prípojky a kanalizačnú prípojku pre piciu fontánku. Architektonické riešenie autobusovej zastávky rešpektuje súdobé požiadavky na architektúru verejných a okolitých budov. Súčasťou je osadenie smetného koša, lavičky a priestoru pre grafikon.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 14:26
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001